Riidanratkaisu

Juristeillamme on vankka kokemus riidanratkaisusta ja sovittelusta. Jos asiat eivät siis menekään aivan kuten suunnittelit, apu on aina lähellä.

Yhdessä luomme parhaat lähtökohdat riitojen ratkaisemiseen

Fondialla pyrimme aina ensisijaisesti estämään riitatilanteiden kehittymisen, mutta valitettavasti tämä ei ole aina mahdollista edes meidän asiakkaillemme. Näissä tilanteissa tuemme asiakkaitamme käsittelemällä riita-asiat parhaalla mahdollisella tavalla joko neuvotteluteitse, yleisissä tuomioistuimissa tai välimiesmenettelyssä.

Riita-asia
Neuvottelu
Tuomioistuin
Tuomioistuinsovittelu
Välimiesmenettely
Sovittelu
Vahingonkorvausvaatimus
Vahingonkorvauksen sovittelu
DR

Kuinka voimme auttaa?

Fondian riidanratkaisuryhmä tarjoaa yritysasiakkailleen monenlaisia palveluja konfliktien hallintaan ja niiden ennaltaehkäisemiseen sekä riidanratkaisuun liittyen.

Juristeillamme on vankka kokemus asiakkaiden edustamisesta sekä Pohjoismaiden ja Baltian yleisissä tuomioistuimissa että institutionaalisissa ja ad hoc -välimiesmenettelyissä.

Riidanratkaisun asiantuntijamme käsittelevät näihin aiheisiin liittyviä asioita:

 • Sopimusoikeudelliset riidat

 • Työsuhteisiin, johtajuuteen ja osakkuuteen liittyvät sopimukset

 • Rakentaminen 

 • Toimitus-, palvelu- ja yhteistyösopimukset

 • Kilpailulaki ja julkiset hankinnat 

 • IT-sopimukset 

 • Franchising-sopimukset 

 • Myynti-, vuokra- ja kauppasopimukset 

 • Epäreilu kauppa ja immateriaalioikeuksiin liittyvät asiat 

 • Vahingonkorvausvaatimukset 

 • Erityyppiset rikosasiat

Asiantuntijamme

Tutustu riidanratkaisun juristeihimme alla tai ota heihin suoraan yhteyttä.

Fika

"Uskomme, että Fondia pystyy tarjoamaan asiantuntevaa ja kattavaa palvelua, vaikka tulisi miten eriskummallinen keissi vastaan."