Vuoropuhelu ja työyhteisön kehittämissuunnitelma – Workshop

Ovatko uuden YT-lain edellyttämät vuoropuhelun periaatteet ja työyhteisön kehittämissuunnitelma hallussa?

Vuoropuhelu ja työyhteisön kehittämissuunnitelma – WORKSHOP

Uuden yhteistoimintalain mukaan kaikissa vähintään 20 työntekijää työllistävissä yrityksissä on käytävä säännöllisesti henkilöstön kanssa vuoropuhelua ja laadittava työyhteisön kehittämissuunnitelma työyhteisön suunnitelmalliseksi ja pitkäjänteiseksi kehittämiseksi. Suunnitelma laaditaan ja sitä päivitetään osana lain edellyttämää vuoropuhelua. Yrityksellä on myös oikeus verovähennykseen henkilöstön osaamisen kehittämisestä, jos yrityksessä on tehty asianmukainen suunnitelma.

Käymme workshopissa läpi yhteistoimintalain säännökset ja käytännön vinkkejä vuoropuhelusta sekä valmistaudumme vuoropuheluiden käymiseen. Käymme lisäksi läpi työnantajan säännöllisesti annettavat tiedot ja työnantajan verovähennystä koskevat periaatteet. Workshopissa laadimme yhdessä työyhteisön kehittämissuunnitelman, jota voit myöhemmin käyttää yrityksesi vuoropuhelukokouksissa. Saat kouluttajiltamme ennakkomateriaalin, jonka pohjalta sinulla on tarvittava tieto workshopissa suunnitelmaluonnoksen laadintaa. Kouluttajamme ovat valmistelleet sinulle suunnitelmamallin, jonka pohjalta suunnitelmaa työstetään ennakkovalmisteluiden pohjalta oman yrityksen näköiseksi. Kouluttajamme antavat sinulle workshopissa henkilökohtaista opastusta suunnitelman laatimisessa.      

Lähetämme osallistujille noin viikkoa ennen tapahtumaa ennakkomateriaalia suunnitelman laatimisessa tarvittavista tiedoista.

Lämpimästi tervetuloa!

Ajankohdat:

Kouluttajat