Miten mitataan juridisen muotoilun kokonaisvaikutusta?

Corporate

Fondia hakee legal designin eli juridisen muotoilun konkreettista bisneshyötyä osana tutkija Katri Nousiaisen uraauurtavaa empiiristä tutkimusta juridisesta muotoilusta.

Hankenilla nuorempana tutkijana toimivan Katri Nousiaisen työ ”Legal Design and Ethics in Commercial Contracts” käsittelee juridisen muotoilun (legal design) kokonaisvaikutusta kaupallisissa sopimuksissa. Juridista muotoilua voidaan käyttää apuna pyrittäessä asiakaslähtöisiin ja loppukäyttäjälle ystävällisiin juridisiin palveluihin ja tuotteisiin. Juridista muotoilua voidaan hyödyntää sekä tuotteiden ja palvelujen uudelleenmuotoilussa että täysin uuden luomisessa. Nousiainen uskoo innovoinnin voimaan ja on yhdistänyt voimansa Fondian kanssa kerätäkseen yhtiön asiakasyritysten kokemuksia juridisen muotoilun parissa.

Nousiainen uskoo, että tiedeyhteisön ja liike-elämän yhteistyö on merkittävässä asemassa tulevaisuuden menestystekijöitä listattaessa. Nousiaisen tutkimuksessa muun muassa yhteys liike-elämään löydettiin kansainvälisten ja vaikutusvaltaisten kumppaneiden, kuten vakuutusyhtiö Fennian, Fondian sekä Design Forum Finlandin kumppanuuden myötä.

Fondia on perustamisestaan lähtien uudistanut lakialaa palvelu- ja oikeusmuotoilun keinoin. Yhtiön strategian keskiössä on ollut juridiikan saavutettavuuden kehittäminen ja juridisten palveluiden tuominen kaikenkokoisten toimijoiden saataville moderneja ratkaisuja käyttäen. Osana yritysvastuutyötään yhtiö pyrkii madaltamaan juridisen avun hankkimisen kynnystä ja vaikuttamaan yhteiskunnalliseen keskusteluun juridisen ymmärryksen tärkeydestä kaikilla yhteiskunnan tasoilla. ¬¬¬

”Me Fondialla uskomme, että asiantuntijan tehdessä monimutkaisesta kysymyksestä helposti ymmärrettävän voidaan keskittyä konkreettisen bisneshyödyn etsimiseen yhdessä asiakkaan kanssa. Legal design ja palvelumuotoiluajattelu ovat Fondialle ominaisia työskentelytapoja, ja ne mahdollistavat myös meille erittäin tärkeän etiikan ja tehokkuuden huomioimisen juridisten palveluiden tuottamisessa. Olemme iloisia päästessämme mukaan tähän korkealaatuiseen tutkimukseen ja uskomme asiakkaidemme ja oman palvelukehityksemme hyötyvän tästä ainutlaatuisesta vuoropuhelusta tieteellisen tutkimuksen ja käytännön juridiikan työskentelymallien välillä”, sanoo Fondian toimitusjohtaja Leena Hellfors.

Kuka?

Katri Nousiainen

European Master in Law and Economics (LL.M)

Master Universitario di primo livello

Master d’Analyse Economique du Droit et des Institutions

Nousiainen valmistelee väitöskirjaansa juridisesta muotoilusta Hanken Svenska handelshögskolanin kauppaoikeuden laitoksella ja työstää tutkimustaan parhaillaan UC Berkeley Law:ssa, Center for Law and Technologyssa.