MyFondia VirtuaaliLakimies
8. marraskuuta, 2011

Yritysjuristin rooli: Onko yritysjuristi seura- vai vahtikoira?

Voiko yritysjuristia verrata koiraan tai koirarotuun? Jos ei itse toimi juristina, vertausta voisi pitää loukkauksena. Kun tällä otsikolla kutsuttiin yritysten lakiasianjohtajia seminaariin, vertausta ei tarvinnut selittää, kaikki hymähtäen ymmärsivät sen. Selitetään vertausta nyt kuitenkin tässä blogissa.

Ensin mietitään, mitä ominaisuuksia yritysjuristeilla on tai mitä ominaisuuksia liiketoiminta, yritysjohtajat ja sisäiset asiakkaat heiltä vaativat. Lähdettäessä tarkastelemaan lähemmin yritysjuristin ominaisuuksia on tietysti tärkeää, että juristi omaa tarvittavat juristin tiedot ja taidot. Sen lisäksi hänen tulee tuntea talousasiat, numerot ja tunnusluvut. Yritysjuristilla tulee olla sellaisia ominaisuuksia, että hän pääsee liikkeenjohtajia lähelle, ”iholle”. Liiketoiminta ja yrityksen sisäiset asiakkaat odottavat, että juristilla tulee olla hyvät kommunikointikyvyt, liikemiesvaistoa, tilannetajua, kykyä selvittää liikejohdon/asiakkaan tarkoitus, myydä ongelma, kertoa juristin ehdotus selkokielisesti sekä tukea liiketoiminnan tähtiä ja ehkäpä hieman myös vahtia heitä. Tänä päivänä ei voida enää edes puhua, että yritysjuristi puntaroisi tilannetta tyyliin; toisaalta toisaalta. Bisnekselle on annettava selkeä ratkaisuehdotus ja perusteltava se!

Mikäs koirarotu tähän kaikkeen kykenee? Fondian jo traditioksi muodostuneessa General Counsel Round Table –tilaisuudessa 2.11.2010 merkittävien yritysten lakiasianjohtajien kanssa keskusteltiin otsikossa mainitusta aiheesta. Joissakin esityksissä vilahti seuraavia rotuja; terrieri, saksan paimenkoira, dobermanni jne. Ehkä eniten suosiota sai sekarotu! Tämä on aika luonnollista, kun todetaan miten monia ominaisuuksia juristilta odotetaan.

Tilaisuudessa mukana olleiden juristien puheenvuoroissa ei tullut mitenkään esille, että he kokisivat toimivansa jotenkin vahteina ja vahtisivat, että asiat/sopimukset tulevat hyvin tehdyksi. Juristit haluavat ja ovat valmiita toimimaan yhtenä tiimin jäsenenä, tuoden oman näkemyksensä niin hallituksessa, johtoryhmässä kuin missä tahansa projektissa. Yritysjuristit ovat myös valmiita ottamaan riskejä. Tärkeää on, että he tietävät missä mennään, mitä asioita/hankkeita suunnitellaan ja ovat siten valmiita tuomaan oman näkemyksensä persoonallisten ominaisuuksien, osaamisen ja taitojen mukaan. Jos yrityksen juridiikasta vastaava henkilö otetaan hallituksen sihteeriksi ja johtoryhmään, hänen tiedonsaannistaan suuri osa on varmistettu ja liiketoiminta saa siten aivan varmasti myös juristilta vaatimaansa palvelua. Meidän juristien on myös hyvä muistaa, että ”it’s a two way road”, myös juristien tulee itse tuoda itsensä esille ja kertoa mitä etua näissä elimissä toimimisesta on, eikä vain odottaa huoneessaan.

Tilaisuudessa varmasti kaikille jäi mieleen nuoren naispuolisen yritysjuristin asenne ja tapa toimia; oppiakseen liiketoimintaa hän oli mukana koko päivän edustamansa yrityksen jätteenkuljettajan mukana ja teki kuljettajan apumiehen töitä. Tämä osoitti meille kaikille, millä asenteella pitää olla liikkeellä! Pitäisikö meistä kaikista yrityksen lakiasioita hoitavista löytyä terrierin ominaisuuksilla varustetun jahtikoiran ominaisuuksia?