MyFondia VirtuaaliLakimies
19. elokuuta, 2013

Voiko työntekijän irtisanoa huonojen hampaiden takia?

Voiko työntekijän irtisanoa huonojen hampaiden takia? Tämä kysymys esitettiin minulle taannoin toimiessani henkilöstöpäällikkönä. Asiassa oli kyse siitä, että eräässä kauppaketjussa testattiin säännöllisesti palvelun laatua. Laatua tarkkailtiin tekemällä riippumattoman testiostajan toimesta testiostoja, joiden perusteella valmistui laaturaportti. Huonohampainen myyjä oli hyvin pidetty asiakkaiden parissa ja teki kaikin puolin hyvin työnsä. Valitettavasti myyjä itse häpesi huonoja hampaitaan ja niinpä hän ei hymyillyt asiakkailleen. Näin ollen kauppa sai testiostajan arvioinnissa huonon arvosanan myyjän ystävällisyydessä, koska myyjä ei koskaan hymyillyt. Kansainvälisen laatututkimuksen eräs kriteeri hyvälle palvelulle oli myyjän hymyily asiakkaalle. Huono testitulos vaikutti esimiehen ja kaupan työntekijöiden tulospalkkaukseen negatiivisesti.

Aluepäällikön mielestä tilanne oli sietämätön ja vuosikausia jatkunut tilanne tuli heti ratkaista. Hänen mielestään tilanteeseen oli vain yksi ratkaisu - huonohampainen myyjä piti saada talosta ulos tavalla tai toisella.

Valitettavasti tämä tarina on tosi, eikä se ole mitenkään edes ainutlaatuinen. Samantyyppisiä kysymyksiä esitetään henkilöstöpäälliköille ja työsuhdejuristeille usein. Kokenut työoikeusjuristi tosin tietää, että työoikeudessa kysyjälle ei aina tarjota ratkaisuksi juuri sitä mitä hän on toivonut. Tapauksen ratkaisu edellyttää asiaan liittyvien seikkojen kokonaisarviota, lainsäädännön, oikeuskäytännön sekä oikeuskirjallisuuden tutkimista.

Työoikeusjuristi joutuu usein myös punnitsemaan heikomman ja vahvemman oikeuksia ja velvollisuuksia. Työoikeus on suurelta osin pakottavaa oikeutta, jossa ”tee-se-itse” -ihmiset tai asiassa oikojat eivät menesty. Eivät ainakaan silloin jos asia halutaan ratkaista lain mukaisesti ja niin ettei ”perästä kuulu”.

Lakimiehen näkökulmasta esimiestyössä yksi puute näyttää käytännössä olevan se, että ongelmaa (lue työntekijää) katsotaan läpi sormien tai se lakaistaan maton alle pidemmän aikaa. Työntekijään liittyvään ongelmaan vältetään puuttumasta, eikä itse ongelmaa yritetä ratkaista. Miksi niin valitettavan usein työelämässä jostakin työntekijästä on päästävä eroon nopeasti ja hinnalla millä hyvänsä? Tämä tilanne on tulosta huonosta johtamisesta tai huonoista esimiestaidoista. Nämä taas usein johtuvat kiireestä, välinpitämättömyydestä tai esimiestaitojen puutteesta. Esimiehille kannattaa antaa koulutusta, se maksaa itsensä takaisin yritykselle. Hyvä esimies puuttuu asioihin ja pitää myös alaistensa puolia. Huono johtaminen vaikuttaa negatiivisesti niin yrityksen tulokseen kuin työilmapiiriinkin, puhumattakaan vaikutuksista yksilöihin, niin työntekijöihin kuin asiakkaisiin. Koulutus kannattaa, varsinkin nyt kun siihen on suunnitteilla valtiovallan toimesta myös verohelpotuksia.

Huonohampaisen myyjän esimiehelle suosittelin, että hän keskustelisi alaisensa kanssa avoimesti tästä asiasta, joka kyllä kieltämättä, oli,- melko arkaluontoinen laadultaan. Ratkaisu tilanteeseen oli että myyjä hakeutuu hammashoitoon ja että työnantaja mahdollisuuksien mukaan osallistuu tähän kustannukseen. Lisäksi esimies kannusti myyjää hymyilemään niin, etteivät hänen hampaansa näy. Tämä työntekijä sai pitää työpaikkansa, vaikka esimiehen tilauksessa olikin alun perin jotakin muuta. Esimies uskalsi puhua alaisensa kanssa ja asia ratkesi. Asian käsittelyssä myös esimiehen taidot kehittyivät ja seuraavan kerran hänen on helpompi käydä käsiksi alaisiaan koskevien tilanteiden ratkaisemiseen. Sain myös kuulla myöhemmin, että myyjä koki että hänestä välitettiin ja seuraavassa testiostajan arvioinnissa myyjä sai hyvät arvosanat ystävällisyydestä.