MyFondia VirtuaaliLakimies
9. helmikuuta, 2015

Veromuutoksia vuodelle 2015

Vuodenvaihteessa tuli voimaan useita verotusta koskevia muutoksia. Muutokset eivät kuitenkaan ole erityisen merkityksellisiä tänä vuonna vaan ne liittyvät lähinnä tulorajojen ja muiden raja-arvojen tarkistamiseen.

Tuloverotus

Tuloveroasteikon ylimmän tuloluokan rajaa eli ns. solidaarisuusveron tulorajaa alennettiin 100.000 eurosta 90.000 euroon. Solidaarisuusveron määräaikaista voimassaoloa jatkettiin vuoteen 2018 asti. Yli 45.000 euroa vuodessa eläkettä saavilta perittävä kuuden prosentin raippavero pysyy ennallaan.

Ansiotuloverotuksen puolella pienituloisimpien verotusta kevennettiin hiukan korottamalla valtion verotuksen alimpien tuloluokkien rajoja 1,5 prosenttiyksiköllä sekä korottamalla erilaisia viran puolesta myönnettäviä vähennyksiä kunnallisverotuksessa.

Pääomatulojen verotus puolestaan kiristyy entisestään. Vuonna 2015 33 prosentin korotettua pääomatuloveroa maksetaan jo yli 30.000 euron pääomatuloista (vuonna 2014: 40.000 euron jälkeen vero 32 %).

Lisäksi lukuisiin vähennyksiä koskeviin säännöksiin tehtiin pieniä muutoksia, esimerkiksi seuraavat:

  • asuntolainan korkojen verovähennysoikeus pienenee nykyisestä 75 prosentista 65 prosenttiin
  • asunnon ja työpaikan välisten matkakulujen omavastuuosuutta korotettiin 600 eurosta 750 euroon
  • käyttöön otettiin tuloverosta tehtävä määräaikainen lapsivähennys

Elinkeinoverolakia muutettiin edustusmenojen vähennyskelpoisuuden osalta siten, että vuoden 2015 alusta alkaen edustusmenoista 50 prosenttia on jälleen vähennyskelpoista tuloverotuksessa. Lisäksi osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta muutettiin kohti osinkojen verotusta.

Perintö- ja lahjaverotus

Perintö- ja lahjaverotuksessa veroasteikkoja korotettiin yhdellä prosenttiyksiköllä, minkä seurauksena perintö- tai lahjaveroa peritään enimmillään jo 36 prosenttia (yli miljoonan euron perintö tai lahja muulta kuin lähisukulaiselta). Lapsien vanhemmiltaan saaman perinnön ja lahjan veroprosentti vaihtelee 8-20 %:n välillä. Lisäksi alun perin määräaikaiseksi tarkoitettu, yli 1.000.000 euron määräisiin perintöihin ja lahjoihin sovellettava ylin veroluokka säädettiin pysyväksi.

Kiinteistöverotus

Kiinteistövero kiristyi ja veroprosenttien ala- sekä ylärajoja korotettiin sekä yleisen kiinteistöveron että vakituisten asuinrakennusten veroprosentin osalta.

Autovero ja ajoneuvovero

Maahanmuuton yhteydessä muuttotavarana tuotavien ajoneuvojen veronalennus poistui kokonaan. Takseja koskeva verotuki puolitettiin, joten tuen enimmäismäärä on jatkossa 4.800 euroa. Myös ajoneuvoveroa korotettiin, mutta veron perusrakenne säilyy ennallaan.

Arvonlisävero

Kerran viikossa tai harvemmin ilmestyvän sanoma- tai aikakauslehden myynti Ahvenanmaalta Manner-Suomeen on jatkossa arvonlisäverollista.

Metalliromun myyntiin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta 1.1.2015 lähtien.

Lisäksi tele-, lähetys- ja sähköisten palvelujen myyntimaasäännökset muuttuivat 1.1.2015 lähtien ja niitä koskeva raportoinnin ja maksamisen erityisjärjestelmä otettiin käyttöön.

Muut verot

Jäteveron taso nousi 50 eurosta 55 euroon tonnilta jätettä. Välillinen verotus kiristyi myös tupakkaveron, liikenne- ja lämmityspolttoaineista suoritettavan veron sekä sähköveron korotusten myötä.

Fondia toimii yhteistyössäveroneuvontayritys Fiscalesin kanssa. Yhteistyössä Fiscalesin kanssa, Fondia kykenee tarjoamaan asiakkailleen myös yritysten ja yksityishenkilöiden verotukseen liittyviä palveluja. Lue lisää >