MyFondia VirtuaaliLakimies
30. toukokuuta, 2016

Verkkokauppa se on, kun kannattaa

Verkkokaupan potentiaali paljolti hyödyntämättä

Verkkokauppa kasvaa edelleen vaikkakin yleinen taloudellinen tilanne näkyy verkkokauppojen myynnissä. Verkko-ostamisessa suomalaiset ovat tutkimusten mukaan eurooppalaista keskitasoa, mutta Digibarometri 2015 tutkimuksesta selviää, että Suomi on verkkokauppamyynnissä selvästi jäljessä muita Pohjoismaita. Suomalaiset verkkokaupat eivät siis vielä näytä tavoittavan (tai edes tavoittelevan?) asiakkaita Suomen rajojen ulkopuolelta. Suomalaisilla kauppiailla on selkeästi mahdollisuuksia tällä saralla hyödyntämättä. Verkkokaupan täyden potentiaalin hyödyntämättömyys on tunnistettu EU-laajuisesti. Vain 15 % kuluttajista ostaa toisesta EU maasta sähköisesti ja vain 8 % yrityksistä myy rajojen yli.

EU komission viimeisimmät asetusehdotukset verkkokaupan edistämiseksi

Digitaalisen sisämarkkinan luominen ja sen osana sähköisen kaupan edistäminen ovat EU:n strategisia tavoitteita. Euroopan komissio on vain pari päivää sitten julkaissut jälleen uusia ehdotuksia toimenpiteistä, joiden avulla kuluttajat ja yritykset voivat tehdä kauppaa verkossa helpommin ja luottavaisemmin kaikkialla EU:ssa.

Komission uusi asetusehdotus pyrkii varmistamaan, että kuluttajia, jotka haluavat ostaa tuotteita tai palveluja toisessa maassa, ei syrjitä hintojen tai maksu- ja muiden myyntiehtojen suhteen, ellei tämä ole objektiivisesti arvioiden perusteltua. Asetus ei kuitenkaan tarkoita, että yrityksellä olisi velvollisuutta toimittaa tavaroita kaikkialle EU:n alueella. Kansallisen arvonlisäveron alarajan alapuolelle jäävät yritykset on lisäksi vapautettu tiettyjen säännösten soveltamisesta.

Asetusehdotuksessa parannetaan rajat ylittävien pakettipalvelujenhintojen läpinäkyvyyttä ja viranomaisvalvontaa, jotta kuluttajat ja vähittäiskauppiaat voisivat hyötyä kohtuuhintaisista lähetyksistä ja palautusmahdollisuuksista. Asetusehdotuksessa edellytetään, että kolmansilla osapuolilla on avoin ja syrjimätön pääsy rajat ylittäviin pakettipalveluihin ja infrastruktuuriin. Komissio tulee myös julkaisemaan yleispalveluntarjoajien julkiset listahinnat kilpailun lisäämiseksi ja hintojen läpinäkyvyyden lisäämiseksi.

Kuluttajien luottamusta verkkokauppaa kohtaan pyritään lisäämään antamalla mm. kansallisille viranomaisille lisävaltuuksia valvoa kuluttajien oikeuksien toteuttamista. Nyt esitetty verkkokauppapaketti täydentää kahta viime vuoden joulukuussa annettua lainsäädäntöehdotusta, jotka koskevat digitaalisen sisällön toimittamista sekä tavaroiden verkkokauppaa ja muuta etämyyntiä ja syksyllä 2016 esitettävää arvonlisäverotuksen yksinkertaistamista koskevaa ehdotusta.

Verkkokauppa se on kun kannattaa

Komissio arvioi pelkästään sopimusoikeudesta johtuvien eroavuuksien poistamisen johtavan siihen, että yli 122000 yritystä avaavat verkkokauppansa muiden jäsenvaltioiden kuluttajille ja jopa 70 miljoonaa kuluttajaa voi ryhtyä tekemään verkko-ostoksia muista EU maista. Tämän arvioidaan synnyttävän markkinoita erityisesti PK-yrityksille, vahvistavan kilpailua ja edistävän talouskasvua. Mistään pienistä rahoista ei ole kyse. Kuluttajahintojen alenemisen arvioidaan kiihdyttävän kulutusta EU:ssa 18 miljardilla eurolla ja EU:n BKT:n kasvavan nykytasosta 4 miljardia euroa.

Ehdotukset on annettu EU parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi ja jäämme mielenkiinnolla seuraamaan, mikä on asetusten lopullinen sisältö. Säädösten harmonisoinnista huolimatta verkkokauppias painiskelee moninaisten käytännön asioiden taklaamisen lisäksi melkoisessa säädösviidakossa, josta selviytymisessä autamme Fondiassa mielellämme ja joihin varmasti palaan myöhemmissä blogikirjoituksissani.

Kiinnostuitko aiheesta? Tutustu myös Fondian verkkokauppa-aiheisiin koulutuksiin: