MyFondia VirtuaaliLakimies
1. marraskuuta, 2018

Suomen Venture Capital -markkina tänään

Yleisesti Venture Capital -markkinan voidaan todeta olevan maailmanlaajuinen, mikä pitää paikkansa myös Suomessa, sillä suomalaisiin kasvuyrityksiin tehdään yhä enenevissä määrin ulkomaisia VC-sijoituksia.  Pitchbookin uusimpien US Venture Monitor- ja European Venture Report- raporttien pääviestien mukaan Yhdysvaltojen ja Euroopan VC-markkinat ovat suuntautumassa harvempiin, mutta huomattavasti suurempiin sijoituksiin ja rahastonhoitajien pääoman kerääminen jatkuu vahvana rahastojen koon kasvaessa. Molempia trendejä tukee suotuisa irtautumisympäristö. Tässä blogikirjoituksessa pyrin kokoamaan Suomen VC-markkinan kehitystrendejä tarkastellakseni ovatko ne yhdenmukaisia yhdysvaltalaisten ja eurooppalaisten trendien kanssa.

Tuoreiden Talouselämässä julkaistujen tilastojen mukaan vaikuttaa siltä, että vuodesta 2018 on hyvää vauhtia tulossa ennätyksiä rikkova vuosi niin sijoitusten määrän kuin niiden arvon osalta. Lisäksi suurten sijoitusten määrä on kasvussa. Jos vuoden 2018 toinen puolisko on yhtä vahva kuin ensimmäinen, suomalainen VC-markkina yhdistäisi kolikon kaksi puolta seuratessaan Yhdysvaltojen ja Euroopan trendiä kasvavista sijoituksista, mutta ilman sijoitusten kokonaismäärän laskua. En ole löytänyt mitään tietoa suomalaisista rahoituskierroksista lajiteltuna rahoitusvaiheen mukaan, mutta suurin osa suomalaisten yritysten rahoituskierroksista vaikuttaa sopivan kategorioihin enkeli/siemen, A ja B. Ajan myötä selviää, mikäli nykyinen yhdysvaltalainen trendi VC-rahoitettujen yritysten pysymisestä pidempään yksityisinä saapuu Suomeen tuoden mukanaan yhä suurempia ja myöhäisemmän vaiheen rahoituskierroksia.

Vuodet 2017 ja 2018 ovat olleet menestyksekkäitä pääoman keräämisen osalta ja useat suomalaiset VC-rahastonhoitajat ovat Inventuren ja Maki.vc:n johdolla keränneet uusia rahastoja. Useat muut pohjoismaiset rahastonhoitajat, kuten Spintop ja Verdane, ovat myös keränneet uusia rahastoja, mikä lisää suomalaisten kasvuyritysten mahdollisuutta saada rahoitusta. Muutamasta suuremmasta rahastosta ja vahvasta pääoman keräyksestä huolimatta, suomalaisten VC-rahastojen keskimääräinen koko näyttäisi olevan hieman jäljessä verrattuna Yhdysvaltoihin ja muuhun Eurooppaan. Ainakin yksi syy tälle voi olla Business Finland Venture Capitalin pienemmille rahastoille tarjoama tuki.

Merkittävimmät irtaantumiset suomalaisista VC-rahoitetuista yrityksistä ovat viime vuosien aikana liittyneet peliteollisuuteen. Yksi poikkeus tähän on muutama viikko sitten julkistettu Ekahaun myynti. Suomalainen kasvuyritysekosysteemi ei vielä ole yhtä kypsä kuin yhdysvaltalainen ja eurooppalaiset vastineensa sekä verrattain pieni kooltaan, minkä vuoksi saattaa vaikuttaa siltä, että suuria irtaantumisia ei tapahtuisi. Suomalainen listautumisympäristö on ollut suotuisa viime vuosina tarjoten irtaantumisreitin myös VC-rahoitetuille yrityksille. Jää nähtäväksi tuleeko positiivinen ilmapiiri kärsimään pörssikurssien laskusta OMX Helsinki-indeksin laskettua yli 10 % alle kahdessa kuukaudessa.

Kaiken kaikkiaan suomalainen VC-markkina vaikuttaa voivan varsin hyvin tällä hetkellä, mutta sitä ei tule pitää itsestään selvänä. Keskellä kukoistavaa suomalaista VC-markkinaa, tai ehkä siitä johtuen, useat sijoittajat ovat esittäneet huolensa mahdollisista yliarvostuksista. Jotta kehitys jatkuisi suotuisana suomalaisten startupien ja kasvuyritysten tulisi kehittyä elämänkaarellaan kypsemmiksi ja suuremmiksi, ja näin vetää puoleensa enemmän pääomaa suurempiin ja myöhäisempiin rahoituskierroksiin ja lopulta tarjota sijoittajille aikanaan mahdollisuuksia menestyksekkääseen irtaantumiseen.