MyFondia VirtuaaliLakimies
25. maaliskuuta, 2014

Vaasa EnergyWeek – viikon verran puhdasta energiaa

Vaasassa sijaitsee Pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä, josta seuraavat luvut kertovat: Vaasan seudun osuus Suomen energiateknologiaviennistä on 28,9 % jayli 12% koko maan teknologiaviennistä, alalla 10 000 työntekijää eli neljännes suomen energia-alan työntekijöistä ja alan liikevaihto 4 miljardia euroa, josta 70% menee vientiin. Merkittäviä lukuja koko Suomen viennin kannalta kun samanaikaisesti tuonnin osalta suurin luku liittyy energiaan.

Vaasassa pidetty Vaasa Wind Exchange energia-alan tapahtuma kokosi yhteen näytteilleasettajia, asiantuntijoita sekä poliittista johtoa keskustelemaan energia-alan sekä erityisesti uusiutuvan energian ajankohtaisista asioista. Ja keskusteltavaa riitti paljon. Lakimiehen näkökulmasta oli mielenkiintoista havaita, että usea keskusteluaihe liittyi lainsäädännön asettamiin haasteisiin, olipa sitten kyse tuulivoiman melurajoituksista tai syöttötariffin säännösten tulkinnasta. Monissa tuulivoimaan liittyvissä hankkeissa lakimies on mukana projektin alkuvaiheesta vähintäänkin tuotannon aloitukseen asti. Projektin aikana neuvotellaan ja allekirjoitetaan useita pitkäaikaisia sopimuksia kuten maanvuokrasopimus, laitehankinnat ja huoltoon sekä rahoitukseen liittyvät sopimukset. Yritysjärjestelyt hankkeen aikana ovat myös yleisiä.

Tapahtuma oli hieno mahdollisuus tavata eri energia-alan asiantuntijoita, mutta myös erinomainen paikka epäviralliseen verkostoitumiseen. Osallistujia oli monesta eri maasta ja yrityksistä. Viikon aikana kuultiin myös monipuolisia luentoja sekä oli mahdollisuus osallistua yritysvierailuihin.

Messuilla käydystä kuhinasta huomaa, että tuulivoima-alalla tapahtuu paljon. Messuosasto on kuitenkin nyt hiljentynyt ja Fondialla odotetaan jo seuraavaa tapahtumaa eli tervetuloa Tampereen energiamessuille tapamaan Fondian energisiä lakimiehiä.