MyFondia VirtuaaliLakimies
20. maaliskuuta, 2015

Uusiutuvan energian pientuotannon haasteet

Vaasan Energy Weekin

yksi paljon keskustelua herättänyt aihe oli uusiutuvan energian pientuotanto. Uusiutuvan energian pientuotannossa energiamuotona ovat yleensä aurinkoenergia ja tuulivoima. Omalla tuotannolla korvataan ostosähköä. Suomessa tähän asti pientuotanto on ollut vähäistä muihin Euroopan maihin verrattuna. Tuulivoimaan tai aurinkopaneeleihin ovat investoineet lähinnä maatilat

Aikaisemmin

erityisesti energian pientuotannon verotus on ollut haastava aihealue. Osittain epävarmuutta lisäsi Tullin vuonna 2014 julkaisema ohjeistus kauppakeskusten, toimistotalojen ja muiden isompien kiinteistöjen omille sähköntuotantojärjestelmille (50-2 000 kVA). Tämän ohjeistuksen mukaan sähköveroa piti maksaa koko omasta sähköntuotannosta, jos sitä saattoi edes hetkellisestituottaa yli oman tarpeen yleiseen sähköverkkoon. Tämä aiheutti investointien loppumisen erityisesti aurinkoenergian osalta.

Tuore eduskunnan päätös tuo selkeyttä ja tukee vähän suurempienkin pientuottajien sähköntuotantoa ja investointeja. 10.3.2015 eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen, joka helpottaa sähkön pientuotannon energiaremonttiaja siten lisää investointihalukkuutta pientuotantoon. Lakiehdotus mm. nostaa sähköverotuksen ulkopuolelle jäävien voimalaitosten kokorajaa nykyisestä 50 kVA:sta 100 kilovolttiampeeriin ja sallii isompien voimalaitosten kytkemisen sähköverkkoon sekä yksinkertaistaa ilmoitusmenettelyä. Sähkön tuotannossa käytettävällä energialähteellä ei ole jatkossa merkitystä. Sähkön pientuotannon sääntely koskee sekä fossiilista että uusiutuvaa energiaa käyttäviä voimalaitoksia.

Nyt mielipiteitä jakava keskustelu liittyy uusiutuvan energian pientuotannon tukipolitiikkaan. Tällä hetkellä uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviin energiaratkaisuihin on mahdollista saada energiatukea, jonka suuruus on enimmillään 40 % investoinnista. Ohjeellinen tukiprosentti aurinkosähköhankkeissa on 30 %. Energiatuen myöntäminen harkitaan kuitenkin tapauskohtaisesti, mikä aiheuttaa epävarmuutta investointisuunnitelmiin. Lakia täydentävän asetuksen mukaan tukea ei myönnetä asunto-osakeyhtiöille, asuinkiinteistöille, valtionosuutta saaville perustamishankkeille eikä maatiloille tai niiden yhteyteen toteutettaville hankkeille. Yksityiset kotitaloudet ovat myös energiatuen ulkopuolella.

Uusi energiatukimalli vaatisi lainsäädännön muutoksen, jonka nojalla kaikki uusiutuvaan energiaan investoivat tahot, mukaan lukien kotitaloudet, voisivat saada investointitukea. Tämän muutoksen odotteluajan pelätään jäädyttävän investoinnit täysin. Uusiutuvan energian investointipäätösten suurimpana esteenä ja riskinä pidetään siis yhä muuttuvaa lainsäädäntöä ja poliittisia ratkaisuja. Näin on tilanne myös uusiutuvan energian pientuotannon osalta.