MyFondia VirtuaaliLakimies
22. helmikuuta, 2019

Uusia materiaalivirtoja kiertotalousyrityksille

Vuosi 2019 toi mukanaan uusia mahdollisuuksia kiertotalousyrityksille ja kierrätystä tukeville ratkaisuille.

Vuoden alusta voimaan tulleella jätelain muutoksella kunnan vastuu yhdyskuntajätehuollon järjestämisestä rajattiin asumisessa, hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvään yhdyskuntajätteeseen. Kunnilla säilyy kuitenkin edelleen toissijainen jätehuoltovelvollisuus (TSV) silloin, kun jätehuollon palvelua ei ole saatavilla markkinoilta.

Tiukentuneella sidosyksikkösääntelyllä puolestaan tasoitettiin kilpailun edellytyksiä tilanteissa, joissa julkisomisteiset yhtiöt myyvät palveluja yksityisille yrityksille ja henkilöille toimien kaupallisesti markkinoilla. Kunnan jätehuoltoyhtiö voi nimittäin sidosyksikköjärjestelmän puitteissa tarjota omistajakunnilleen jätehuoltopalveluja ilman kilpailutusta. Viranomaisen päättäessä mennä merkittävästi markkinoille, on sen kuitenkin toimittava markkinoiden pelisäännöin. Kunnan jätehuoltoyhtiö voikin tätä nykyä harjoittaa markkinaehtoisesti enintään 10 prosenttia liiketoiminnastaan vaarantamatta sidosyksikköasemaansa. Vuoden 2030 alusta lähtien raja on 5 prosenttia ilman hankintalain mukaista 500 000 euron rajaa.

Yhdessä kunnan jätehuoltovastuun rajaamisen kanssa ehdotetut ulosmyyntirajat avasivat markkinoita ja tasapuolistivat julkisen ja yksityisen sektorin kilpailua jätealalla. Näin avautuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti sellaisille jätehuoltoyrityksille, jotka tarjoavat jätteen käsittelypalveluja. Muutos avasi materiaalivirtoja ja markkinoita innovatiivisille kiertotalousyrityksille, mutta kolikon kääntöpuolena uudistuksen työkaluksi tarvitaan jätteiden ja sivuvirtojen sähköinen markkinapaikka. Tämän tietoalustan onkin määrä avautua käyttöön huhtikuussa 2019.

Muutos tarjoaa mahdollisuuksia myös niille jätettä tuottaville toimijoille, jotka jäävät pois kunnan yhdyskuntajätehuollon piiristä eli esimerkiksi sairaaloille ja korkeakouluille. Nämä toimijat saavat nyt kilpailuttaa jätehuoltonsa – neuvonnan, kuljetuksen ja käsittelyn – siinä missä vaikkapa siivouksen tai kiinteistöhuollon, ja sanomattakin on selvää, että onnistuneilla hankintamenettelyillä on suuri merkitys.

Fondian juristit ovat jo pitkään olleet mukana rakentamassa kiertotalouden juridisia rakenteita ja malleja. Pystymme tarjoamaan asiantuntevan neuvonnan ja osaajat yrityksesi käyttöön, oli kyse sitten jätteenkäsittelystä, bioenergiantuotannosta tai erilaisista muista biotalouden ratkaisuista.

Seuraamme Fondialla kiertotalouden kehitystä aktiivisesti, joten stay tuned, lisää kuullaan pian!