MyFondia VirtuaaliLakimies
19. maaliskuuta, 2019

Uusi tavaramerkkilaki selkeyttää sääntelyä

Suomessa on käynnissä jo pitkään odotettu tavaramerkkilain uudistus. Eduskunta hyväksyi lain ja sen on tarkoitus tulla voimaan kevään aikana.

Nykyinen tavaramerkkilaki on astunut voimaan 1964 ja se on näin ollen vanhentunut, vaikka sitä onkin jo osittain uudistettu. Lukuisten uudistusten myötä laki on osaltaan myös epäjohdonmukainen. Uuden lain tarkoituksena onkin selkeyttää ja nykyaikaistaa voimassa olevaa lakia sekä edistää sähköistä asiointia. Sillä implementoidaan myös EU:n tavaramerkkidirektiivin määräykset.

Uusi laki tuo monia muutoksia kansalliseen tavaramerkkijärjestelmään. Tässä uudistuksen keskeisimmät tärpit:

  • Tavaramerkin uudistamista tai rekisteröintiä voi hakea lähtökohtaisesti vain sähköisesti patentti- ja rekisterihallitukselta. Jatkossa sähköinen asiointi on mahdollista myös englanniksi.
  • Vireille tulon edellytykset ovat tiukempia, kuin aiemmin.
  • Rekisteröinti on edelleen voimassa 10 vuotta, mutta voimassaolo alkaa jatkossa hakemuspäivästä.
  • PRH käsittelee jatkossa myös tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä koskevat asiat markkinaoikeuden rinnalla.
  • Jatkossa tavaramerkkiä ei tarvitse esittää graafisesti, jolloin sen esittäminen on huomattavasti aiempaa joustavampaa. Merkki voidaan siis esimerkiksi esittää 3D -muodossa. Se tulee kuitenkin esittää selkeästi, täsmällisesti ja ymmärrettävästi.
  • Mustavalkoisena esitetty merkki ei enää kata muita värimuunnelmia.
  • Uudessa laissa on kriminalisoitu EU-tavaramerkkien ja -mallioikeuksien loukkaaminen.

Haluatko tiedon, kun Fondia järjestää immateriaalioikeuksiin liittyviä tapahtumia tai koulutustilaisuuksia? Ilmoittaudu kutsulistalle alta.

Haluan tapahtumakutsulistalle