MyFondia VirtuaaliLakimies
15. huhtikuuta, 2021

Työterveyslaitokselta uudet koronaohjeet rakennusalalle

Työterveyslaitos julkisti tänään uudet koronaohjeet rakennusalalle. Ohjeiden mukaan rakennustyömaalla päätoteuttaja on velvollinen tekemään yleisen riskien arvioinnin, jonka perusteella tehtyjä toimenpiteitä kaikkien rakennustyömaalla työskentelevien on noudatettava. Muut työnantajat arvioivat oman toimintansa riskit.

Päätoteuttaja on velvollinen tiedottamaan työmaalla käytössä olevista torjuntatoimenpiteistä koronavirusturvallisuuden edistämiseksi (mm. maskit, hygienia, ruokailujärjestelyt). Riskien arviointi ja sen perusteella tehtävät toimenpiteet tulee käsitellä yhdessä henkilöstön kanssa säännöllisesti sekä tilanteen muuttuessa.

Rakennustyömaalla jokainen työnantaja vastaa siitä, että heidän henkilöstönsä noudattaa työmaan koronaturvallisuusohjeistusta. Työmaakohtaiseen perehdytykseen tulee sisällyttää koronaturvallisuusohjeistus ja -käytännöt.

Työpaikan sisäisen viestinnän toimivuuden varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää. On myös hyvä sopia toimintatavoista sekä viestintäkanavasta, jossa jokainen henkilökunnan jäsen voi esittää kysymyksiään tilanteesta tai tehdä ehdotuksia toimintatavoista.

Työnantajan on hyvä ohjeistaa koronariskien hallintaan liittyvien toimenpiteiden tärkeydestä myös työpaikan ja -ajan ulkopuolella, kuten yhteiskuljetuksissa ja yhteismajoituksissa (esim. turvavälien pitäminen, hyvä käsihygienia ja suu-nenäsuojaimen käyttö).

Yksityiskohtaiset Työterveyslaitoksen korona-ohjeet rakennustyömaille https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-rakennusalalle-riskien-arvioinnin-tueksi