MyFondia VirtuaaliLakimies
15. maaliskuuta, 2019

Työaikalaki uudistuu – oletko valmis?

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona 13.3. hallituksen esityksen uudeksi työaikalaiksi. Uusi laki on tulossa voimaan 1.1.2020.

Muutokset toki odottavat vielä presidentin viimeistä sanaa, mutta harvoinhan allekirjoitus on jäänyt saamatta ja asia palautunut eduskuntaan. Nyt voikin ryhtyä valmistelemaan tarvittavia muutoksia, jotta vuoteen 2020 päästään uusin kujein.

Uudistuksen myötä työajan käsitettä ei enää sidota nykyistä lakia vastaavasti työpaikkaan, vaan työaikana pidetään missä tahansa paikassa työhön käytettyä aikaa. Muutoksen myötä mm. etätyö tulee työaikalain piiriin. Onkin hyvä miettiä, miltä etätyösopimukset ja -ohjeet näyttävät tällä hetkellä. Sen sijaan matka-aikaa ei edelleenkään lueta työajaksi, ellei matkustamista pidetä samalla työsuorituksena. Tästäkin monissa yhtiöissä on toki täsmentäviä omia käytäntöjä ja ohjeistuksia.

Lain keskeisemmät uudistukset koskevat asiantuntijatyössä käytettävää joustotyöaikaa ja työaikapankkia

Joustotyöaikaa voidaan soveltaa asiantuntijatyössä, jossa vähintään puolet työajasta on sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voi päättää itsenäisesti. Tässä työaikajärjestelyssä töiden kokonaisaikataulu voi määräytyä asiakassopimusten ja asiakkaiden tarpeiden perusteella, mutta työntekijällä on oikeus päättää, minä ajankohtina ja missä työntekopaikassa hän suorittaa vähintään puolet työajastaan. Järjestely edellyttää sopimusta työantajan ja työntekijän välillä. Joustotyöajan mahdollistuessa, voidaan olettaa, että tulkinta työaikalain soveltamisalan ulkopuolelle jäävistä työntekijöistä kaventuu. Tämäkin saattaa aiheuttaa tarvetta täsmentää tilannetta omassa organisaatiossa.

Monella työpaikalla on odotettu mahdollisuutta ottaa käyttöön varsinainen työaikapankki tuomaan lisäjoustoja

Lakisääteinen työaikapankki voidaankin nyt ottaa käyttöön myös sellaisilla työpaikoilla, joilla työehtosopimus ei ole mahdollistanut järjestelyä tähän saakka. Työaikapankkiin voidaan tallettaa mm. tehtyä työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia ja sieltä nostetaan vastineeksi palkallista vapaa-aikaa. Työaikapankista ja sen ehdoista sovitaan työpaikalla yhteisesti, mutta yksittäisten erien siirtäminen pankkiin edellyttää työntekijän ja työnantajan suostumusta. Näin ollen pankin käyttäminen perustuu aina osapuolten vapaaehtoisuuteen.

Muita uuteen työaikalakiin liittyviä muutoksia ovat mm. lisäjoustot liukuvassa ja keskimääräisessä työajassa, jaksotyön käyttöalan laajentaminen, tilapäisen yötyön vapauttaminen sekä työajan enimmäismäärän seuranta ylityön enimmäismäärän sijaan. Muutosten vaikutusten selvittäminen ja suunnittelu vaatii jonkin verran jumppaa, kun työntekijät ja järjestelmät täytyy saada toimimaan uudella ja tavoitteidenmukaisella tavalla. Aikaa kuitenkin on ja hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, kuten sanotaan. Tai ainakin se on suunniteltu.

Uutta työaikalakia ja sen tuomia muutoksia avataan tarkemmin Fondialla 28.8.2019 klo 8.30 – 12 pidettävässä koulutuksessa. Voit vaihtoehtoisesti osallistua myös samaan aikaan järjestetävään webinaariin. Ilmoittaudu mukaan alta!

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU