MyFondia VirtuaaliLakimies
16. kesäkuuta, 2020

Ilmoita tosiasialliset edunsaajat kaupparekisteriin 1.7.2020 mennessä

Rahanpesulaissa on säädetty velvoitteita useimmille yhtiöille (tarkista tästä) liittyen tosiasiallisiin edunsaajiin, joita ovat yhtiön omistajat (omistus tai äänivalta yli 25 %) tai tyypillisesti edellä mainitun omistuksen puuttuessa yhtiön hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja yhdessä. Alla ovat kootusti tärkeimmät toimenpiteet, joita yhtiöiltä tavanomaisesti vaaditaan:

1) Tosiasialliset edunsaajat on tunnistettava

 Tunnistamisvelvollisuus on alkanut 1.1.2019.

a. Lista tosiasiallisista edunsaajista ja listaan liittyvä tietosuojaseloste oltava laadittuna b.  Ko. asiakirjojen pitäminen ajantasaisena

2) Tosiasialliset edunsaajat on ilmoitettava kaupparekisteriin

Viranomaismaksuton ilmoitus on tehtävä 1.7.2020 mennessä. Ilmoittaminen tapahtuu YTJ-palvelussa.

 a. Yhtiön hallituksen jäsen tai tj. tekee ja allekirjoittaa ilmoituksen

tai

b. Fondia tekee ilmoituksenne ja yhtiönne hallituksen jäsen tai tj. allekirjoittaa ilmoituksen

c. Ko. tietojen pitäminen ajantasaisena rekisterissä

Voit varata ajan suoraan asiantuntijamme Jaakko Heliön kalenterista tai olla häneen yhteydessä sähköpostitse jaakko.helio@fondia.com.

Tutustu ilmoitusaiheeseen tarkemmin PRH:n sivuilla. Täältä löydät mm. linkin ilmoituksen tekemiseen YTJ-palvelussa.