MyFondia VirtuaaliLakimies
15. elokuuta, 2012

Töissä kesämökillä – ajatuksia etätyöstä

Kesästä voi nauttia paljon pidempäänkin kuin vain kuukauden kesäloman verran. Moni tekeekin kesällä enemmän etätöitä mökiltä käsin. Välttyy ruuhkilta ja pidentää viikonloppuja. Mökkiverkkarit päälle, läppäri auki ja laiturille töihin.

Yhteiset säännöt etätöihin

Nyrkkisääntö on, että etätyössä oleva työntekijä on pitkälti työlainsäädännön ja työehtosopimusten alla. Työsopimuskin on voimassa normaaliin tapaan, vaikka toimisto vaihtuu kesätorpaksi. Etätyöhön liittyy kuitenkin tiettyjä erityiskysymyksiä, kuten esimerkiksi se, mikä osa etätyöstä on työaikalain alaista työaikaa ja mikä taas ei. Siksi etätyöstä kannattaa tehdä erillinen sopimus tai kirjata ainakin tärkeimmät asiat työsopimukseen. Sopimuksella varmistetaan yhteiset pelisäännöt ja vältetään turhia kähinöitä.

Ennen etätyön aloittamista pitäisi olla selvillä vähintäänkin ”talon säännöt” työajan kirjaamisesta ja milloin työtä tosiasiallisesti tehdään, kuten tuleeko etätyössäkin noudattaa esimerkiksi tiettyjä asiakaspalveluaikoja. Tavoitteena on tietysti yhdistää työajan jousto ja tavoitettavuus.

Lisäksi tulisi olla sovittuna, miten työn etenemisestä raportoidaan, millaisia välineitä etätyöntekijällä on käytössään ja kumpi ne hankkii, kuinka kauan etätyötä tehdään ja millä ehdoilla koko järjestely on peruutettavissa, jos homma ei toimikaan. Lisäksi pitää huomioida työntekijän työterveys- ja turvallisuus ennen kaikkea käytännössä niin, että etätyössäkin työmäärät ja työpäivien pituudet pysyvät aisoissa. Ja ennen etätyöhön siirtymistä työnantajan kannattaa vielä varmistaa vakuutusten kattavuus sekä tietoturva-asiat. Kirkonkylän kirjaston tietokone ei ole työkone.

Etätyö perustuu luottamukseen

Jos yrityksessä ei ole sovittu mitään etätyön pelisäännöistä, voi etätyö olla yhtenä positiivisten yt-neuvotteluiden aiheena. Etätyöpolitiikasta ja pelisäännöistä voidaan sopia osana yt-lain vaatimaa pakollista henkilöstösuunnitelmaa, johon on kirjattava muun muassa periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä. Henkilöstösuunnitelman yhtenä tehtävänä on myös pohtia työpaikkakohtaisesti, kuinka siellä voidaan ottaa huomioon työn- ja yksityiselämän yhdistäminen, samoin kuin ikääntyneiden työntekijöiden mahdolliset erityistarpeet. Tässä yhteydessä, samoin kuin pohdittaessa laajemminkin työurien pidentämistä, on luontevaa keskustella yhtenä vaihtoehtona etätyöstä ja linjata sen perussäännöt.

Sopimusten ja pelisääntöjen lisäksi etätyön onnistumisen kulmakiviä ovat luottamus ja luotettavuus. Perinteisesti työtä tehdään esimiehen johdon ja valvonnan alla. Työelämän arjessa etätyöskentelyn suurimpia haasteita tuntuu olevan se, kuinka pomo voi valvoa alaisen työaikaa. Usein ei mitenkään ja siksi etätyö vaatiikin aivan uuden näkökulman johtamiseen: esimies ei valvo tunteja, vaan tuloksia.

Huomio työn ja vapaa-ajan tasapainoon

Maaseudun rauha voi nostaa työnteon flow-tilaan. Työn ja todellisen vapaa-ajan raja hämärtyy, ja työ vie helposti menneessään. Lisäksi toisille etätyöntekijöille on tyypillistä tietty näyttämisenhalu ja jopa huoli, että epäillään etätyö-huijariksi. Vastavetona on kova työnteko, ainakin vastausvalmius 24/7. Jaksaminen ja hyvinvointi joutuvat ajan kuluessa koetukselle. Tämän estämiseksi esimiehen kannattaa pitää yhteyttä etätyöläiseen erityisesti, jos hän tekee pidempiä jaksoja poissa työpaikalta ja kysellä, miten menee ja miltä etätyö on tuntunut – kuulostella aitoa vointia ja fiilistä. Yksinkertaisesti myös seurata, milloin sähköposteja on lähetetty ja puuttua ylipitkiin päiviin tai toistuvasti yöllä lähetettyihin viesteihin. Etätyössäkin esimiehellä on kuitenkin viime kädessä vastuu työssä jaksamisesta.

Esimiehellä pitää olla myös ihmistuntemusta , tietynlaista herkkää korvaa ja silmää jolla tulkita, miten etätyö toimii, sekä rohkeutta tarvittaessa myös peruuttaa etätyö, jos asiat eivät suju sovitusti. Yksiselitteistä ratkaisua valvontaan ei ole. Käytännöt vaihtelevat eri työpaikoilla, mutta loppujen lopuksi kaikki on kiinni johtami s esta alkaen siitä päätöksestä, soveltuuko etätyö kaikkiin tehtäviin tai kaikille työntekijöille, mitä etätyöllä halutaan ja miten etätyön tuloksia seurataan. Etätyön johtaminen on yhdistelmä luottamusta sekä tuotoksen ja työhyvinvoinnin seuraamista. Kun homma toimii, kaikki ovat tyytyväisiä – etätyöläinen mökillään ja pomo, vaikka omalla mökillään.