MyFondia VirtuaaliLakimies
23. kesäkuuta, 2015

Toimiiko yrityksesi viestinnän välittäjän roolissa tarjotessaan palveluitaan?

Vuoden 2015 alussa voimaan tulleen tietoyhteiskuntakaaren yksi keskeisistä muutoksista on se, että sähköisen viestinnän yksityisyyden suojan sääntely ja tietoturvavaatimukset on ulotettu koskemaan kaikkia viestinnän välittäjiä.

Kuka on viestinnän välittäjä?

Viestinnän välittäjiä ovat teleyritysten ja yhteisötilaajien lisäksi myös sellaiset tahot, joiden palvelu perustuu luottamukselliseen viestinnän välittämiseen tietyn sähköisen palvelun sisällä. Tämä tarkoittaisi lain esitöiden mukaan esimerkiksi viestinnän välittämistä käyttäjien välillä sosiaalisen median tai yhteisöpalvelun tarjoamisen yhteydessä, kuten Facebookissa tai Suomi24-palvelussa käytävää luottamuksellista viestintää. Viestintäviraston ratkaistukäytännössä on lisäksi katsottu, että viestinnän välittäjiä ovat myös rajatun käyttäjäpiirin WLAN-palveluiden tarjoajat, kuten kahvilat.

Viestinnän välittäjinä ei lain perustelujen mukaan pidetä verkkoviestien tarjollapitäjiä tai julkaisijoita eikä esimerkiksi julkisen keskustelupalstan tarjolla pitoa internetissä. Näissä tilanteissa myös verkkoviestin tarjollapitäjä katsotaan yhdeksi viestinnän osapuoleksi, jolla on oikeus tässä roolissa käsitellä viestejä ilman viestinnän luottamuksellisuutta koskevien säännösten rajoituksia.

Mitä velvollisuuksia viestinnän välittäjällä on?

Tietoyhteiskuntakaari asettaa viestinnän välittäjälle velvollisuuden huolehtia palvelujensa, viestien ja välitystietojen tietoturvasta. Viestinnän välittäjä voi käsitellä välittämäänsä viestintää ja välitystietoja vain laissa yksilöityjen käsittelyperusteiden nojalla. Näillä käsittelyoikeuksien rajoituksilla turvataan palvelujen käyttäjien sähköisen viestinnän luottamuksellisuutta sekä yksityisyyden suojaa. Käsittelyn jälkeen viestit ja välitystiedot on hävitettävä tai välitystiedot anonymisoitava (ts. niitä ei voi yhdistää tilaajaan tai käyttäjään). Lisäksi viestinnän välittäjää koskee tietoyhteiskuntakaaren mukainen velvoite tallentaa välitystietojen käsittelyä koskevat lokitiedot, jos se on teknisesti ja ilman kohtuuttomia kustannuksia mahdollista.

Mitä tästä seuraa?

Viestintävirasto kokoaa parhaillaan tietoa toimijoista, joita mahdollisesti pidetään viestinnän välittäjinä ja laatii yrityksille ohjeistusta keskeisestä sääntelystä. Lainsäädännön ollessa uutta ja viranomaisen ohjeistuksen puuttuessa yritysten on itse selvitettävä vastuunsa. Nähtäväksi jää vaikuttaako tämä myös yritysten väliseen kilpailuun. Uudet tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset aiheuttavat mahdollisesti lisäinvestointeja yritysten järjestelmiin ja tätä kautta lisäävät liiketoiminnan kuluja.

Onko yrityksesi valmistautunut mahdolliseen viestinnän välittäjän rooliin ja sen tuomiin tietosuoja- ja tietoturvavaatimuksiin liiketoiminnassaan? Ota yhteyttä Fondiaan, me autamme mielellään asiaan liittyen. Lisätietoja Senior Legal Counsel Outi Piirainen .