MyFondia VirtuaaliLakimies
1. elokuuta, 2017

Jälkikäteen eivät selitykset auta - Tilaajavastuulain selvitysvelvollisuus on täytettävä ennen sopimuksen tekemistä

Korkein hallinto-oikeus antoi 25.7.2017 ratkaisun (3669/17), jossa tilaajana toimineelle A Oy:lle tuomitut 10000 euron ja 6000 euron laiminlyöntimaksut pidettiin ennallaan. A Oy:n laiminlyöntejä ei pidetty vähäisinä eikä maksujen määräämistä olosuhteet kokonaisuutena huomioon pidetty kohtuuttomana. Perusteita laiminlyöntimaksujen poistamiselle tai alentamiselle ei näin ollen ollut.

Tapauksessa oli kyse tilaajavastuulain selvitysvelvollisuuden laiminlyömisestä. A Oy oli tehnyt kahden yrityksen (X Oy:n ja Y Oy:n) kanssa kiinteistöpalvelutöihin liittyvät alihankintasopimukset. A Oy ei ollut ennen sopimuksen solmimista hankkinut tilaajavastuulain edellyttämiä selvityksiä (ennakkoperintärekisteriote, kaupparekisteriote, verovelkatodistus, todistus eläkevakuutusmaksuista, selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista). A Oy oli kuitenkin hankkinut selvitykset sopimuksen tekemisen jälkeen ja osan tarkastanut etukäteen suullisesti. A Oy katsoikin, että laiminlyönti olisi ainoastaan vähäinen ja laiminlyöntimaksuja tulisi kohtuullistaa. A Oy myös vetosi siihen, että se tekee vuosittain noin 100 erilaista alihankintasopimusta ja että tilaajavastuulain mukaiset selvitykset hankitaan säännönmukaisesti. Näin ollen A Oy katsoi toimineensa kokonaisuutena arvioiden tilaajavastuulain näkökulmasta asianmukaisesti ja hyvin.

A Oy:n perusteluja maksujen kohtuullistamiselle ei kuitenkaan otettu huomioon. Tilaajavastuulaki edellyttää selvitysten ja todistusten hankkimista ennen sopimuksen tekemistä eikä suullista tarkistamista pidetä riittävänä. Näin ollen suullisesti tapahtuneella tai jälkikäteen tapahtuvalla laiminlyönnin korjaamisella ei korkeimman hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan ollut merkitystä. Korkeimman hallinto-oikeuden mielestä ei myöskään riitä, että yleensä toimii oikein, vaan kaikissa tilanteissa on noudatettava selvitysvelvollisuutta. Sekään ei pelastanut laiminlyöntimaksulta, että A Oy:n puolesta toisen alihankintaprosessin oli hoitanut A Oy:n sopijakumppani ja A Oy oli luottanut siihen, että kyseinen sopijakumppani huolehtii tarvittavien selvitysvelvoitteiden hankkimisesta – tilaajana A Oy oli itse vastuussa siitä, että selvitykset hankitaan lain edellyttämällä tavalla.

Mitä tästä opimme? Ainakin sen, että tilaajavastuulain mukaiseen selvitysvelvollisuuteen tulee suhtautua vakavasti ja kaikki lain vaatimat selvitykset on oltava ennen kuin sopimuksia allekirjoitetaan. Edes aiempi tunnollisuus ei pelasta seuraamuksilta, eikä korkeimman hallinto-oikeuden mukaan ole edes maksujen kohtuullistamisen perusteena. Vähän kuin VR:n lähijunissa – lippu on hankittava ennen matkan alkua, eikä seuraamukselta pelasta, vaikka kuinka tarkastuksen sattuessa yrittäisi selittää, että yleensä junaan noustessa on asianmukainen lippu mukana.