MyFondia VirtuaaliLakimies
23. marraskuuta, 2018

Fondian tietosuojapalvelut monipuolistuvat entisestään!

Tietosuojan ammattilaiset ovat luottamuksen vartijoita aikamme datavetoisessa maailmantaloudessa. He mahdollistavat sen, että yritykset pystyvät selättämään nopeasti kehittyviä tietosuojauhkia sekä estämään mahdollisia tietojen väärinkäyttöjä.

. IAPP, eli kansainvälinen tietosuoja-ammattilaisten liitto (International Association of Privacy Professionals) on ensimmäinen organisaatio, joka on julkisesti vakiinnuttanut standardit ammattimaiselle yksityisyydensuojan ja tietosuojan kouluttamiselle ja testaamiselle. IAPP:n tietosuojasertifikaatti on kansainvälisesti noteerattu, arvostettu ja riippumaton sertifiointiohjelma, jota ammattilaiset tavoittelevat ja työnantajat vaativat. Fondian Senior Legal Counsel Sari Koskela on menestyksekkäästi suorittanut tietosuojasertifikaatin ja täyttänyt sen vaatimukset ja on tämän vuoden lokakuusta alkaen sertifioitu tietosuoja-ammattilainen (Certified Information Privacy Professional in Europe, CIPP/E). CIPP/E-tietosuojasertifikaatti osoittaa vankkaa eurooppalaisen tietosuojaoikeuden ja -sääntelyn tuntemusta sekä ymmärrystä koskien edellytyksiä arkaluontoisten henkilötietojen vastuulliselle luovutukselle Yhdysvaltojen, EU:n ja muiden oikeusjärjestelmien välillä.

Fondian tarjoama tietosuojaosaaminen on erittäin korkeatasoista, sillä myös Ruotsissa toimiville juristeillemme Bahar Malavan Naryndjille sekä Daniel Remnertille myönnettiin IAPP:n toimesta rekisteröidyn tietosuojavastaavan (Certified Data Protection Officer, CDPO) sertifikaatit tänä syksynä, mikä vahvistaa Fondian tietosuojapalvelutarjontaa entisestään myös tietosuojavastaavan ulkoistamisesta kiinnostuneiden yritysten osalta.

Sekä CIPP- että CDPO-sertifikaatit ovat osa maailmanlaajuista tietosuojaasertifikaattien standardisointijärjestelmää. IAPP:n johtavien asiantuntijoiden kehittelemä ja lanseeraama CIPP-sertifikaatti on ensimmäinen maailmanlaajuinen tietosuojavaltuutusjärjestelmä. CIPP/E-sertifikaatti on puolestaan ensimmäinen ammattimainen sertifiointi eurooppalaisille tietosuoja-ammattilaisille, joka on osa kattavaa, periaatteisiin perustuvaa viitekehystä ja tietokantaa tietosuojan alalla. CIPP/E-sertifikaatti kattaa sekä yleiseurooppalaisen että kansalliset tietosuojalainsäädännöt, eurooppalaisen tietosuojan täytäntöönpanomallin, keskeisen tietosuojaterminologian sekä eri tietosuojaa ja rajat ylittävää tiedonsiirtoa koskevat käytännöt. Sari liittyy nyt yli 10 000 kansainvälisen ammattilaisen joukkoon, joille on myönnetty yksi tai useampi IAPP:n sertifikaateista. Onnittelut!