MyFondia VirtuaaliLakimies
4. maaliskuuta, 2020

Tiedätkö, mikä on rakennusalan väärennetyin asiakirja?

Maaliskuun 3. päivä Fondialla järjestettiin rakennusalan ulkomaista työvoimaa ja tilaajavastuulain velvoitteita käsittelevä aamukahviseminaari. Vastaava lakimies Ville Wartiovaara Rakennusteollisuus RT ry:stä ja Fondian Senior Legal Counsel Maarit Niemistö antoivat käytännön vinkkejä tilaisuuden osallistujille.

Työnantajan pitää varmistaa ulkomaisen työntekijän työnteko-oikeus Suomessa ja säilyttää työskentelyn perusteista tietoja. Näitä ovat ulkomaisen työntekijän yksilöintitiedot, kansallisuutta koskeva tieto ja maassa oleskelun perustetta koskeva tieto. EU/ETA-maiden kansalaiset eivät tarvitse työntekijän oleskelulupaa työskennelläkseen Suomessa. Muiden maiden kansalaiset tarvitsevat työntekoa varten yleensä työntekijän oleskeluluvan.

Aliurakkatyössä työantajan velvoitteet siirtyvät pääurakoitsijalle.

  • Pääurakoitsijan on varmistuttava siitä, että ulkomaisen yrityksen työntekijöillä on voimassaolevat työntekijöiden oleskeluluvat/oikeus työskennellä Suomessa.
  • Lisäksi on varmistuttava siitä, että työsuhteen ehdot ovat Suomen työlainsäädännön ja voimassa olevan työehtosopimuksen mukaiset.
  • Päätoteuttajan on varmistuttava, että sillä on tieto työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista ja että heidän perehdyttämistään varten on tarpeelliset tiedot. Työnantajien on annettava työntekijöistään ja itsenäisten työnsuorittajien omalta osaltaan tarpeelliset tiedot työmaalla työskentelystä päätoteuttajalle.

Muistilista tarkastusvelvollisuuksista

  • Identifioi henkilö passista, matkustusasiakirjasta tai id-kortista, jossa on merkittynä kansalaisuus, säilytä kopio
  • Veronumero ja merkintä veronumerorekisterissä
  • Työskentelyoikeus Suomessa ja lähtökohtaisesti voimassa oleva A1-todistus

Asiakirjojen oikeellisuuden tarkastaminen on käytännössä aina vastaanottajan vastuulla, joten sähköisissä järjestelmissä olevat tiedot ovat luotettavimpia kuin paperikopiot.

Rakentamisen tiedonantovelvollisuuteen verottajalle tuli voimaan 1.11.2019 muutoksia. Muutokset eivät vaikuta siihen, mistä töistä urakka- ja työntekijätiedot verottajalle toimitetaan vaan muutokset kohdistuvat pääasiassa ilmoituksien toimitustapaan ja tietosisältöön (mm. työntekijätietojen osalta yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevän työnteon aloitus- ja päättymispäivää ei tarvitse ilmoittaa). Urakkailmoitukset voi jatkossa antaa työmaa- tai sopimuskohtaisesti. Tiedonantovelvollinen voi myös valtuuttaa toisen tahon tekemään ilmoitukset puolestaan. Muutokset ovat varmasti toivottuja yritysten keskuudessa, koska kerättävien ja toimitettavien tietojen määrä lähtökohtaisesti vähenee.

Ja se väärennetyin asiakirja – se on A1-todistus.

Psst! Sledgehammer-aamukahvit järjestetään seuraavaksi toukokuussa aiheesta rakentamisen kiertotalous. Syksyn teemat käsittelevät puolestaan vastuullisuutta kiinteistösijoittamisessa sekä jokeriaihetta, johon voit vielä itse vaikuttaa.

Varaa maksuton tapaaminen juristiemme kanssa, niin kartoitamme yhdessä yrityksesi juridiset tarpeet.

Varaa maksuton aika