MyFondia VirtuaaliLakimies
25. elokuuta, 2016

Suuntana maailma– kansainvälistyvän yrityksen immateriaalioikeudet

Maailmalle voi tähdätä monella tavalla ja digitalisaatio on avannut pienellekin yritykselle mahdollisuuden tavoittaa potentiaalisia asiakkaita vaikka globaalisti Suomesta käsin. Luovien alojen kansainvälistymistä tavoittelevia yrityksiä kokoontui huhtikuussa Fondialle lakiasioiden työpajan merkeissä. Tilaisuus oli osa Finpron Export Finland Luovimo Digital ohjelmaa. Yritysten mielenkiinnon kohteita ja nykytilannetta kartoitettiin etukäteen kyselyllä ja aiheiksi valikoituivat erityisesti sopimustoiminta, immateriaalioikeudet ja henkilötietojen käsittely. Tässä blogitekstissä aiheena ovat immateriaalioikeudet.

Immateriaalioikeudet

Immateriaalioikeuksien lyhyt oppimäärä on, että ne antavat omistajalleen yksinoikeuden suojan kohteeseen. Vaikkapa tekijänoikeus ohjelmistoon tarkoittaa, että tekijänoikeuden haltija voi määrätä ohjelmistosta ja muilla ei ole oikeutta kopioida tai käyttää sitä ilman omistajan lupaa (lisenssiä).

Toimi yrityksesi sitten kotimaassa tai kansainvälisesti, varmista seuraavat asiat:

Tee kotiläksysi ja suojaa omat immateriaalioikeutesi:

  1. Ensiksi pitää miettiä, onko yrityksesi luonut tai keksinyt jotain sellaista, josta saat kilpailuetua ja haluat suojata sen omaan käyttöösi. Suojamuotoja on useita.
  2. Toisena on pohdittava, millä alueilla tai kohdemarkkinoilla haluat suojan hankkia. Ei ole mukava havahtua tavaramerkkirekisteröinnin tarpeellisuudesta vaikkapa Kiinassa niin, että jokin muu taho on jo rekisteröinyt tavaramerkkisi ja saat loukkauskirjeen ”oman” tavaramerkkisi käytön takia.
  3. Kolmantena pitäisi hahmottaa, miten suojattava omaisuus on syntynyt ja ovatko oikeudet varmasti siirretty yrityksellesi. Ei ole tavatonta, että ydinomaisuuttakin koskevia sopimuksia tai muuta dokumentaatiota etsitään kissojen ja koirien kanssa siinä vaiheessa, kun harkittavana on yrityksen myynti (exit). Epäselvyys olennaisten immateriaalioikeuksien omistuksen suhteen vaikuttaa tuossa vaiheessa yrityksen arvoa alentavasti.
  4. Kun kaikki edellä esitetyt seikat on selvitetty, kannattaa käyttää asiantuntijoita oikean suojamuodon valitsemiseksi (esimerkiksi patentti, tekijänoikeus, mallisuoja, liikesalaisuus jne.) sekä suojan hankkimiseksi.

Huolehdi, että et loukkaa kolmansien oikeuksia:

Selvitä immateriaalioikeuksiesi tilanne kohdealueilla ennen lanseerausta. Ammattilaisilla on lisenssit hyviin hakutyökaluihin, mutta esimerkiksi tavaramerkkien osalta voit etsiä ensiapua o soitteesta https://www.tmdn.org/tmview/welcome . Sieltä löytyy hyvä, suhteellisen kattava ja ilmainen tavaramerkkitietokanta. Kaikkien maiden rekisterit eivät ole mukana, mutta sen verran paljon niitä on, että tästä kannattaa lähteä liikkeelle. Identtisten merkkien lisäksi kannattaa hakea myös samankaltaisia merkkejä (fuzzy search)

Jos tuotteesi/palvelusi saattaisi sisältää patentoitavia elementtejä, kannattaa kääntyä patenttiasiamiehen puoleen.

Hallitse riskejä sopimuksilla:

Täyttä varmuutta sen suhteen, loukkaako tuotteesi tai palvelusi jossain jonkun muun tahon oikeuksia, ei usein ole saatavissa. Toisaalta kuulemani lausahduksen mukaan esimerkiksi patenttioikeudenkäynnissä Yhdysvalloissa käytetty rahayksikkö ei ole dollari vaan miljoona dollaria. Huolehdi siis sopimuksissasi siitä, että et lupaa mahdottomuuksia. Koodisana immateriaalivastuiden osalta on englanninkielisissä sopimuksissa ”indemnity”, jonka alla käsitellään yleensä osapuolinen vastuut sellaisissa tilanteissa, joissa ilmenee, että tuote tai palvelu loukkaa kolmansien oikeuksia.