MyFondia VirtuaaliLakimies
2. huhtikuuta, 2015

Strategiaa ketterästi

Tähän aikaan vuodesta monissa organisaatioissa valmistaudutaan strategian katselmukseen ja päivittämiseen.

Edellisessä elämässä pörssiyhtiön tyttären toimitusjohtajana vastuullani oli yhtiöni strategiaprosessi ja sen sovittaminen konsernin prosessiin. Ehdottomasti parasta oli säännöllisesti toistuva mahdollisuus sparrailla ja jakaa ideoita erimaalaisten, fiksujen ihmisten kanssa. Vähemmän mieluista oli loputtomien excel- ja powerpointpohjien valmistelu ja ihmisten kannustaminen niiden täyttämiseen. Ymmärrän mainiosti sen, että osana johtamisjärjestelmää on luotava standardimalleja, joiden avulla informaatiota jaetaan eri suuntiin. Mutta usein väkisinkin tuli mieleen, että materiaalin määrä saattaa johtaa harhaan. Oletetaan, että ollaan erinomaisesti perillä asioista ja voitaisiin tehdä jotenkin laadukkaampia päätöksiä, kun tietoa on niin laajalti.

Pari vuotta sitten sain potkua pienimuotoiseen taistooni powerpointvaltaa vastaan tutustumalla kanadalaisen professorin Roger Martinin ajatuksiin strategiatyöstä. Hän julkaisi vuonna 2013 yhdessä Procter & Gamblen toimitusjohtajan A. G. Lafleyn kanssa kirjan 'Playing to Win' ja on myös kirjoittanut useita artikkeleita strategiateemasta. Martinin viestin voinee tiivistää niin, että loputon analysointi on resurssien hukkaamista ja saattaa todella johtaa vääränlaiseen turvallisuuden tunteeseen. Lopulta kyse on selkeästä valinnasta (mitä tehdään ja myös mitä ei tehdä), valistuneesta päätöksenteosta ja sen hyväksymisestä, että epävarmuutta ei voi kokonaan koskaan poistaa. Ja siten myös ketterästä valmiudesta tarkistaa suuntaa, jos ilmenee, että valittu linja ei tuotakaan haluttua tulosta.

Minulla oli yhdessä kollegani Marianne Saarikko Jansonin kanssa äskettäin hieno tilaisuus viettää päivä Roger Martinin seurassa. Hän isännöi lontoolaisen Managing Partners' Forumin vuosittaista huippukonferenssia, jossa hän paitsi selosti tutkimuksiaan ja ajatuksiaan strategiasta, myös haastatteli lakialan toimijoita, jotka tavalla tai toisella olivat menestyneet selkeitä valintoja tekemällä. Lisäksi keskustelukumppanina oli Richard Susskind , joka on noin 20 vuoden ajan ravistellut lakialaa ajatuksillaan juristien tulevaisuudesta. Susskind vieraili myös Fondian asiakasseminaarissa kesällä 2013 ja hänen ajatuksensa resonoivat vahvasti Fondian strategiassa. Yksi hänen kantavia teemojaan on suuntaus rutiinityön ja ylipäänsä ajankäytön tehostamiseen lakialalla sekä juristin työn keskittyminen asiakkaan liiketoiminnan kannalta olennaiseen neuvonantoon. Susskindin mukaan teknologia muuttaa lakialaa kahdella tavalla: tehostaa ajankäyttöä sekä mahdollistaa uusia palveluinnovaatioita. Kuten me Fondiassa sanomme: Hell yeah!

Lopuksi Roger Martin puhui vielä strategian toimeenpanosta. Tunnetusti toimeenpano on se alue, jossa strategiaprosessi usein epäonnistuu. Strategia on kuin klassinen savolainen projekti, tekemistä vaille valmis. Tyypillisesti myös kuvitellaan, että strategian tekeminen ja toteuttaminen ovat eri tahojen vastuulla. Pahimmillaan 'johto' laatii strategian ja 'suorittava porras' toteuttaa sitä. Tällainen ajattelu on paitsi epä-älyllistä, myös epäkunnioittavaa. Strategian luomiseen on syytä käyttää mahdollisimman laajasti organisaation osaamista. Ja koska päätöksiin liittyy epävarmuutta, on äärimmäisen tärkeää pitää yllä vuoropuhelua koko organisaatiossa siitä, missä kohdissa mahdollisesti on tarkistamisen paikka. Martin lainasi puheenvuoronsa päätteeksi tuoreessa maaliskuun Harvard Business Reviewn numerossa olevaa artikkelia (' Why Strategy Execution Unravels – and What to Do About It '): ' The starting point is a fundamental redefinition of [strategy] execution as the ability to seize opportunities aligned with strategy while coordinating with other parts of the organization on an ongoing basis.' Hienosti tiivistetty!