MyFondia VirtuaaliLakimies
24. huhtikuuta, 2020

Allianssimallille omat vakioehdot

Rakennustieto (RT) on 21.4.2020 julkaissut Allianssin yleiset sopimusehdot ja niihin liittyvät viisi sopimuslomaketta: rakennushankkeen, kehitysvaiheen ja toteutusvaiheen allianssisopimukset sekä allianssin kaupalliset ehdot ja allianssin korvattavat kustannukset.

Allianssimalli on rantautunut Suomeen anglosaksisista maista ja se on täällä uudehko rakennushankkeiden toteutusmuoto, josta ei ole oikeuskäytäntöä. Allianssihankkeissa tilaaja valitsee kumppaninsa määrittelemillään kriteereillä. Periaatteiltaan allianssi on rakennushankkeen keskeisten toimijoiden välinen, yhteiseen sopimukseen perustuva toteutusmuoto, jossa osapuolet vastaavat hankkeen suunnittelusta ja rakentamisesta yhdessä allianssiorganisaatiolla. Toimijat jakavat hankkeeseen liittyvät riskit ja hyödyt sekä noudattavat tiedon avoimuuden periaatetta. Sopimusmuoto poikkeaa siis perinteisestä kahdenvälisestä urakkasopimuksesta.

Tarjoaako allianssimallin sopimusehdot keppiä vai porkkanaa?

Rakennustiedon julkaisemia sopimusasiakirjoja käytetään allianssina toteutettavassa hankkeessa tilaajan ja palveluntuottajien välisissä allianssisopimuksissa. Sopimusehdot liitetään sopimuslomakkeeseen Rakennushankkeen allianssisopimus, joka on voimassa koko hankkeen ajan. Hankkeessa solmitaan myös vaiheittain kehitysvaiheen allianssisopimus ja toteutus- ja jälkivastuuvaiheita koskeva sopimus.

Vastuu suunnitelmista, rakentamisesta ja aikataulusta on allianssiosapuolten yhteinen. Keskeistä on kepin lisäksi porkkana: sopimuskokonaisuuteen kuuluu kannustinjärjestelmä, jonka mukaan sopimusosapuolille koituu lisäpalkkioita tai palkkionvähennyksiä riippuen hankkeen tuloksista suhteessa tavoitteisiin ja tavoitekustannukseen. Lähestymistapa on siten positiivisempi ja kannustavampi verrattuna Suomessa totuttuun tapaan kontrolloida urakkasuoritusta sopimuksessa sanktioita painottaen. Kannustinjärjestelmästä sovitaan lomakkeella allianssin kaupalliset ehdot.

Allianssimallin soveltuvuus erisuuruisiin hankkeisiin

Allianssimalli soveltuu parhaiten laajoihin ja vaativiin hankkeisiin. Allianssihankkeissa sitoudutaan yhteisiin tavoitteisiin ja sitä kautta voidaan saavuttaa paremmin esimerkiksi laadullisia tavoitteita. Myös käyttäjien tavoitteet voidaan huomioida entistä paremmin ja innovointi onnistuu hankkeen aikana. Allianssi ei sen sijaan sovellu aivan pieniin hankkeisiin, koska niissä hankinta- ja kehitysvaiheen sekä allianssiorganisaation kustannukset voivat nousta liikaa suhteessa hankkeen kokoon.