MyFondia VirtuaaliLakimies
7. helmikuuta, 2018

Piilomainontaa torjutaan nyt myös Youtubessa

Mainonnan eettinen neuvosto on julkaissut kaksi uutta lausuntoa kaupallisista yhteistöistä, joissa molemmissa mainostajat saivat huomautuksen ( MEN 37/2017 ja 38/2017 ) piilomainonnasta Youtuben vlogissa. Ennen lausuntoja kuluttaja-asiamies julkaisi marraskuussa 2017 (5/2017 ) uutiskirjeen, jossa kuluttaja-asiamies kertoi näkemyksensä, miten kaupallisia yhteistöitä tulisi merkitä Youtubessa. Piilomainontaan Youtubessa on siis ensimmäistä kertaa puututtu myös viranomaisten toimesta

MENin lausunnoissa ja kuluttaja-asiamiehen uutiskirjeessä korostuu, että kuluttajalle tulee kertoa selkeästi paitsi videon kaupallisesta luonteesta myös siitä, kenen lukuun markkinointi tapahtuu.

Uusimmat MENin lausunnot ovat suoraa jatkumoa, neuvoston samasta aihepiiristä aiemmin antamille lausunnoille MEN 13/201 6 ja 1/2017 .

Mistä siis on kyse?

Molemmat MENin lausunnot koskevat lähes 25 minuuttia pitkää ”Kaksi viikkoa vegaanina” -nimistä YouTube-videota, joka julkaistiin elokuussa 2017. Videolla tubettaja kertoo viikon kulusta, kokkaa ja kertoo ajatuksiaan vegaanina olemisesta. Tämän lisäksi tubettaja esittelee myös kaupallisten yhteistyökumppaneiden tuotteita videolla ja vierailee liikkeissä.

Videon noin keskivaiheilla videolla esitellään kaupan vaatemallisto. Vaatemalliston valikoimia esitellään videolla myymälän sisällä ja ulkona. Videolla vilahtavat kaupan kaupalliset tunnukset, kun tubettaja tulee ostoksille kauppaan. Tämän lisäksi tubettaja kuvaa kaupan vaateosastolla nuortenvaatemallistoa noin puolen minuutin ajan. Tubettaja sovittaa videolla myös malliston housuja ja kamera kohdistuu ennen kaikkea housuihin tässä kohtaa videota.

Videon myöhemmässä vaiheessa tubettaja esittelee vaateostoksensa kotonaan. Hän kertoo, että kaupasta lähti mukaan kokonainen asu. Lisäksi tubettaja esittelee vaatteet ja tietyn brändin ja mistä vaatteita pystyy ostamaan. Tuotteiden edullisuutta tuodaan videossa esiin eri tavoin:

Ja nää oli myös yllättävän edullisia, mun täytyy oikeesti myöntää, kun mä menin siihen kassalle, ja sit se kassaneiti sanoi, et 60 jotain mä olin silleen oikeesti? Ja sit mä katoin jälkikäteen niin nää t-paidat on jotain about kympin luokkaa, tää huppari oli jotain reilu parikymppii, housut oli vähän alle parikymmpiä .”

Lopuksi hän toteaa, että ” Mutta tosiaan unohdin sanoa tossa alussa, että tää video on toteutettu yhteistyössä xx -merkin kanssa, kuten varmasti on jo käynyt ilmi, ja olette nähneet Instassa ja muualla .”

Toisesta kaupallisesta yhteistyöstä kerrotaan videon loppupuolella. Videolla tubettaja kertoo menevänsä ostamaan kukkia, koska asunto näyttää autiolta, kun ei ole tuoreita kukkia. Videolla kuvataan kukkakaupan valikoimia myymälän sisällä ja ulkona puolen minuutin ajan. Lopuksi kamera pysähtyy ulkona olevaan kylttiin. Tämän jälkeen tubettaja asettelee ostamansa kukat maljakoihin kotonaan. Kukkia kuvataan 40 sekunnin ajan. Koira haistelee kukkia, ja tubettaja puhuu sille: ” Tykkäätkö kukista? Joo! Onko XX:n kukat parhaita? On .”

Videolla on nähtävillä seuraavat merkinnät kaupalliseen yhteistyöhön liittyen:

  • Videon alussa on nähtävissä näytön vasemmassa alalaidassa ilmoitus ”Sisältää maksettua mainossisältöä”. Kyseinen teksti on nähtävissä siitä riippumatta mistä kohtaa videon katselun aloittaa, ja merkintä näkyy noin 9-20 sekunnin ajan.
  • Esittelytekstissä oli merkintä ”Kaupallinen yhteistyö xx:n kanssa”, mutta tekstin saa näkyviin vain klikkaamalla ”Näytä lisää”
  • Videolla tubettaja myös kertoo, että video on toteutettu yhteystyössä x-merkin kanssa vaatteiden osalta

Lausunnon pyytäjän mukaan videosta ei käynyt selvästi ilmi sen kaupallinen luonne. Lausunnon pyytäjä perustelee myös lausuntopyyntöä sillä, että markkinoinnin tunnistettavuus vlogissa on erityisen tärkeää, koska katsojakunta on nuorta.

Mainostajan vastaus

Mainostajien mukaan videossa oli selkeästi yhteistyöstä, koska videolla tubettaja on suullisesti kertonut mainossisällöstä samassa yhteydessä, jossa mainostettavat tuotteet esitellään ja samalla tubettaja on maininnut mainostettavan brändin. Videolla on pyörinyt myös alalaidassa ilmoitus ”Sisältää maksettua mainossisältöä”.

Mainostaja on myös huomauttanut, että suoranaista mainostusta videossa on todella lyhyt määrä suhteessa kokonaiskestoon, kun koko video on ollut lähes 25 minuuttia pitkä. Mainostaja on myös tuonut omassa lausunnossaan esiin, että nuoret ovat todella tietoisia nykyajan some-markkinoinnista ja kyseinen videokaan ei ole tässä suhteessa poikkeus.

Miksi huomatutus?

MENin mukaan markkinoijan tunnistettavuuden ja markkinoijan esilletuomisen vaatimus korostuvat markkinoinnin uusia muotoja käytettäessä. Lisäksi olisi huomioitava, että video on ollut suunnattu nuorille henkilöille.

MENin mukaan videon alussa oleva merkintä ”Sisältää maksullista mainossisältöä” sinänsä ilmaisee katsojalle, että kysymyksessä on video, joka sisältää markkinointia. MEN kiinnitti lausunnoissaan kuitenkin huomiota siihen, että merkintä ei näy kaikilla katselukerroilla, eikä videon kaupallisesta luonteesta tubettaja kerro suullisesti videolla. Lausunnossa tuodaan myös esiin, että kuluttajat voivat jakaa videota sosiaalisen median kanavissa, jolloin videon alapuolisia tekstejä ei näy. MEN katsoikin molemmissa lausunnoissa, että kaupallisesti yhteistyöstä ei oltu kerrottu tarpeeksi selkeästi. MEN myös katsoi, että itse markkinoija ei ollut tunnistettavissa ICC:n sääntöjen edellyttämällä tavalla, koska videon alussa ei kerrota kenen lukuun siinä markkinoidaan.

Mitä tästä opimme ja miten merkinnät tulisi käytännössä tehdä?

Kuten edellä olevista lausunnoista huomataan, kuluttajalle tulee aina kertoa selkeästi paitsi videon kaupallisesta luonteesta myös siitä, kenen lukuun markkinointi tapahtuu. Keskeistä on huomata, että markkinoija on aina vastuussa markkinoinnistaan, vaikka se käyttäisi alihankkijoita, kuten tubettajia tai mainostoimistoa markkinointisisällön tuottamisessa.

Suositeltavaa on, että videon alussa on sekä suullinen että kirjallinen maininta siitä, että video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä tietyn nimeltä mainitun yrityksen kanssa.

Markkinoinnin merkitsemisessä olisi hyvä käyttää videon alussa esiintyvää erillistä tekstiruutua, joka näkyy katsojille tarpeeksi pitkään. Tässä tekstiruudussa voisi lukea esimerkiksi ” kaupallinen yhteistyö yrityksen X kanssa ”. Merkintä kaupallisesti yhteistyöstä olisi hyvä lisätä myös esittelytekstiin, niin että se on heti nähtävissä. Tubettajan olisi hyvä myös suullisesti mainita kaupallisesta yhteistyöstä videon aikana. Keskeistä on huomata, että kaupallisen yhteistyön tunnistemerkintöjä tulisi käyttää jo teaser-markkinoinnissa. Myös sellaiset videot tulee merkitä asianmukaisesti, joissa tubettaja käyttää, esittelee tai arvioi yritykseltä ilmaiseksi tai henkilökohtaisella alennuksella saamiaan tuotteita. Tällöin voidaan käyttää esimerkiksi merkintää ” saatu yritykseltä X ”.

YouTuben maksetun mainonnan ilmoitusominaisuus “ sisältää maksettua mainossisältöä ” ei ole MENin lausuntojen ja kuluttaja-asiamiehen kannanoton mukaan yksinään riittävä merkintätapa, koska siitä ei käy ilmi kenen lukuun markkinoidaan tai mikä on mainostava yritys. Pelkästään tätä merkintätapaa tulisi siis välttää, vaikka se on alalla yleisesti käytössä.

Kaikkien mainostajien on hyvä pitää mielessä, että markkinointi alaikäisille on sallittua, mutta markkinoinnin hyvätapaisuutta ja sopivuutta kuitenkin arvioidaan sitä tiukemmin mitä nuoremmista katsojista on kyse. Lapsiin kohdistuvaa suoraa kehotusta ostaa kulutushyödyke tai suostutella vanhempi tai muu aikuinen ostamaan mainostettu hyödyke heille pidetään kuluttajansuojalain määrittelemänä aggressiivisena menettelynä. Tämä ei kuitenkaan estä esim. kertomasta alaikäisille seuraajille live-tapaamisista, kunhan vältetään suorat ostokehotukset, joissa kehotetaan ostamaan tai pyydetään vanhempia ostamaan esim. pääsylippu tapahtumaan.

Kannattaa pitää mielessä, että mikäli sisältöä tehdään myös muihin kanaviin kuin YouTubeen, on kaupallisen yhteistyöstä kerrottava näissäkin kanavissa yhtä selkeästi.