MyFondia VirtuaaliLakimies
18. tammikuuta, 2019

Pestäänkö teillä parhaillaan pikkujoulujen jälkipyykkiä?

Joka vuosi monissa yrityksissä pestään erilaista työnantajan henkilöstölleen järjestämien juhlien, esimerkiksi pikkujoulujuhlien, jälkipyykkiä. Tämä jälkipuinti on seurausta epäasiallisesta käyttäytymisestä tai jopa seksuaalisesta häirinnästä. Me Too -kampanja ja mediat ovat nostaneet näitä asioita päivänvaloon maailmanlaajuisesti, ja sitä kautta sekä työnantajat sekä henkilöstö ovat tulleet valveutuneemmaksi omista oikeuksista sekä velvollisuuksistaan. Mutta miten tältä ikävältä prosessilta voitaisiin kokonaan välttyä?

Työturvallisuuslain mukaan työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan on myös huolehdittava siitä, että turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat toimenpiteet otetaan huomioon tarpeellisella tavalla työnantajan organisaation kaikkien osien toiminnassa. Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi. Edellä mainitut velvoitteet ovat sanatarkkoja lainauksia suoraan Työturvallisuuslaista. Työturvallisuuslain lähtökohtana on, että työpaikat edistävät työn turvallisuutta ja terveellisyyttä oma-aloitteisesti. Turvallisuutta on johdettava, ja siksi laki asettaa työnantajalle laajan huolehtimisvelvoitteen henkilöstön yleisestä työsuojelusta.

Lainsäädännössä viitataan monissa paikoin siihen, että työnantajan työsuojeluvelvoitteet liittyvät henkilöstön työhön tai työpaikkaan. Työturvallisuuslaissa on kuitenkin myös määritetty, että turvallisuus ja terveys tulee ottaa huomioon kaikessa työnantajan toiminnassa. Työnantajan on noudatettava työsuojeluvelvoitteita myös työnantajan järjestäessä henkilöstölleen tilaisuuksia, riippumatta siitä järjestetäänkö tilaisuus työnantajan tiloissa vai muualla.

Miten henkilöstöjuhlien jälkipyykkiä voi vähentää tai välttää kokonaan? Kaikista suurin paino ongelmien syntymisessä ja niiden ennaltaehkäisemisessä on yrityskulttuurilla. Mikäli yrityksessä on ongelmat kieltävä tai vaientava yrityskulttuuri, on todennäköistä, että juhlahuumassa ongelmat ponnahtavat esiin ja konflikteja syntyy. Tällainen yrityskulttuuri on seurausta ongelmien ratkaisemista välttelevästä johtamistyylistä. On varsin tavanomaista, että tällaisessa yrityksessä alaiset uskaltavat vasta muutaman neuvoa antavan jälkeen kertoa kärkkäästi ongelmista esimiehelleen, tai antaa työkaverilleen ns. rakentavaa palautetta.  Juhlat eivät liene kenenkään kannalta oikea aika tai paikka selvitellä ongelmia.

Työnantaja voi ennaltaehkäistä henkilöstöjuhlien jäkeistä yhteydenottojen selvittelytilanteita myös juhlien huolellisella sekä asiallisella suunnittelulla. Mikäli sisäänpäin sulkeutuneessa yrityskulttuurissa järjestetään painotetusti kevytmieliselle teemalle ja alkoholin tarjoilulle perustuvat juhlat, on lopputulos arvattavissa. Eräs investointipankki Lontoossa järjesti työntekijöilleen pikkujoulut ja kutsui heille ulkopuolisesta escort-palvelusta seuralaiset. Jälkipyykkiä pestiin pitkään. Henkilökunnan perheet esittivät yritykselle paheksuntansa, ja pankki joutui puolustamaan yrityksen arvoja julkisuudessa. Olisi siis toivottavaa, että yritykset kiinnittäisivät huomiota siihen, minkälaisen viestin haluavat valitsemallaan juhlateemalla antaa omalle henkilöstölleen, sekä myös ulkopuolisille. Työnantajan kannattaisi myös kertoa henkilöstölleen etukäteen minkälaista käytöstä juhlassa toivotaan, ja mitä tapahtuu rettelöitsijöille.

Vastuullisessa yrityksessä juhlien jälkeen palataan normaalisti työpaikalle työntekoon, eikä likapyykin pesuun.