MyFondia VirtuaaliLakimies
31. lokakuuta, 2019

Ostetuista osakaslainoista ei tarvinnut maksaa varainsiirtoveroa

Verottaja hävisi korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO) varainsiirtoveroa koskevan kiistan. KHO:n tuore päätös kuitenkin selkiyttää varainsiirtoverotuksen perusteita.

KHO:n syyskuun lopulla antaman päätöksen (KHO:2019:121) mukaan tilannetta, jossa A Oy oli kohdeyhtiön osakkeiden oston yhteydessä ostanut osakkeiden myyjiltä myös näiden kohdeyhtiöltä olevat saatavat, ei voitu pitää suoritusvelvoitteen vastattavaksi ottamisena, eikä osakaslainasaatavien kauppahinnan osalta näin ollen ollut suoritettava varainsiirtoveroa. Verohallinto on tähän asti katsonut, että yrityskaupan yhteydessä tällaisista osakaslainasaatavien luovutuksesta myyjille maksettu kauppahinta on laskettava varainsiirtoveron perusteeseen.

Varainsiirtoverotuksen taustaa

Varainsiirtoverolakia uudistettiin vuonna 2013, jolloin lakiin lisättiin kaikkia varainsiirtoverolain alaisia arvopapereiden luovutuksia koskeva säännös, jonka mukaan veron perusteeseen lasketaan kauppahinnan lisäksi ostajan muu suoritus tai suoritusvelvoite, josta luovutuksensaaja on luovutussopimuksen ehtojen mukaisesti ottanut vastattavakseen ja joka tulee myyjän hyväksi. Varainsiirtoverolain 20 §:n 1 momenttiin tehdyn lisäyksen tarkoituksena oli palauttaa tilanne aiemmin vallinneen oikeuskäytännön mukaiseksi. Hallituksen esityksen (HE 125/2012 vp) mukaan mainitussa lainkohdassa tarkoitettu suoritusvelvoite on esimerkiksi kohdeyhtiön velan maksaminen, josta ostaja on luovutussopimuksessa ottanut vastattavakseen suorittamalla erillisen korvauksen myyjän saatavan siirrosta.

”Varainsiirtoverolain 20 §:n 1 momentin mukaan arvopaperin luovutuksessa vero on 1,6 prosenttia kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Vastikkeeseen luetaan myös luovutuksensaajan muulle kuin luovuttajalle tekemä suoritus, joka on luovutussopimuksen ehtona, samoin kuin suoritusvelvoite, josta luovutuksensaaja on luovutussopimuksen ehtojen mukaan ottanut vastattavakseen luovuttajalle tai muulle taholle, jos suoritus tai suoritusvelvoite tulee luovuttajan hyväksi.” (VSVL 20 §:n 1 momentti)

KHO:n päätöksen perustelut

Tapauksessa ostaja oli kauppakirjan ehtojen mukaisesti suorittanut myyjille kauppahintaa osakkeista ja myyjien kohdeyhtiöltä olevista osakaslainasaatavista. Verohallinto ja hallinto-oikeus olivat katsoneet, että kyseessä olevaa osakaslainasaatavan suoritusta oli pidettävä varainsiirtoverolaissa tarkoitettuna vastikkeena, joka oli luettava varainsiirtoveron perusteeseen.

Antamassaan päätöksessä KHO kuitenkin katsoi, että lain sanamuoto ei tue tulkintaa, jonka mukaan veron perusteeseen luettaisiin myös myyjälle osakaslainasaatavan siirrosta maksettu kauppahinta. KHO katsoi, että kysymys oli vain velkojan vaihtumisesta, eikä tilannetta voitu pitää suoritusvelvoitteen vastattavaksi ottamisena. KHO myös totesi päätöksessään, että vaikka lain esitöissä esimerkkinä suoritusvelvoitteesta oli mainittu kohdeyhtiön velan maksaminen myyjälle, sille ei kuitenkaan voitu antaa asiassa ratkaisevaa painoarvoa, eikä tällaisella lausumalla voitu laajentaa veron perustetta lain sanamuodon ulkopuolelle.

Päätös avaa mahdollisuuden hakea palautusta

KHO:n päätöksen johdosta varainsiirtoverolain uudistuksen jälkeiset yrityskaupat on syytä käydä läpi ja tarkistaa, onko varainsiirtoveron perusteeseen laskettu vastaavia myyjälle maksettuja suorituksia. Autamme mielellämme tunnistamaan tapaukset ja hakemaan mahdollisesti liikaa maksettua veroa takaisin Verohallinnolta.

Fondia hoitaa verotukseen liittyviä toimeksiantoja yhteistyössä Fiscales Oy:n kanssa. Voit lukea lisää vero-osaamisestamme täältä: https://fondia.com/fi/whatwedo/verotus

Mikäli sinulla herää kysymyksiä verotukseen liittyen, niin voit helposti lähettää meille viestin alla olevan lomakkeen kautta. Yhteydenotto ei sido sinua mihinkään. Lue henkilötietojen käsittelystä lisää tietosuojaselosteestamme.