MyFondia VirtuaaliLakimies
14. maaliskuuta, 2013

Osinkoverouudistus toisi lisää yrityksiä First North -listalle

First North on alun perin Tukholman pörssin alaisuudessa toiminut Pohjoismainen markkinapaikka, joka vuodesta 2011 on toiminut erillisenä markkinapaikkana myös Suomessa Helsingin Pörssin alaisuudessa. First North -markkinapaikan piti suunnitelmien mukaan laskea yritysten listautumiskynnystä mm. kevyemmän regulaation ja helpohkon listalle siirtymistä koskevan menettelynsä ansiosta ja toimia siten varsinkin pienille kasvuyrityksille. Mutta miten on käynyt? Suomesta on vain kolme yhtiötä First North -listalla, joista kaksi ensimmäistä listautuivat jo vuosia sitten ja ainoa uusi tulokas on Siili Solutions Oyj, jonka listautumisessa syksyllä 2012 Fondia toimi yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

Miksi Ruotsissa enemmän yhtiöitä First North -listalla?

Ruotsissa yli 100 yhtiötä on jo listautunut First North -markkinapaikalle. Näistä 26 yhtiötä on First North -listalla kasvanut, kehittynyt ja siirtynyt päälistayhtiöksi. First North on tässä mielessä toiminut ponnahduslautana ja eräänlaisena pörssiyhtiöinkubaattorina, jonka puitteissa yhtiöt saavat rauhassa harjoitella pörssiyhtiönä toimimista nauttien samalla kaikista listatun yhtiön eduista. Miksi tätä tilaisuutta ei laajemmin hyödynnetä Suomessa? Fondia keskustelee paraikaa useamman mahdollisen First North -listausta harkitsevan tahon kanssa, joten toivottavasti saamme Siilille lisää kavereita First North -listalle.

Osinkoverotuksella listautumista houkuttelevammaksi

First North -yhtiöiden osinkoverotusta olisi syytä pikaisesti pohtia. Suomessa on päädytty verottamaan First North -listayhtiön osingonjakoa kuten muitakin listayhtiöitä, jolloin osingosta 70 % verotetaan pääomatulona. Ei-listatussa yhtiössä voidaan sitä vastoin 9 %:n säännön puitteissa nauttia jopa 60.000 euron verottomasta voitonjaosta. Houkutteleeko tämä yrittäjiä viemään yrityksensä First North -listalle?

Kauppalehti kertoi 13.3.2013 Suomen hallituksen suunnittelevan First North -listautujille verohelpotusta, jossa osingonjakosäännökset rinnastettaisiin ei-listattuihin yhtiöihin. Tämä olisi erittäin tervetullut uudistus, jolla eliminoitaisiin viimeinen rakenteellinen este First North listautumisille. Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri esitti Kauppalehden artikkelissa myös ehdotuksen siitä, millä tavalla voitaisiin estää pörssiyhtiöiden siirtymisen First North -listalle pelkän osinkoverotushelpotuksen saamiseksi. Tässä verottajan tulisi mielestäni soveltaa tapauskohtaista harkintaa sen sijaan, että kaavamaisesti estettäisiin pörssiyhtiöiden siirtyminen First North -listalle, jos siirtymiselle on olemassa liiketaloudellinen tai muu perusteltu syy. Eli jos siirtymisen pääasiallinen syy ei ole verotus, tällaiselta siirtyjältä ei tulisi myöskään evätä First North -listan kevyempää osinkoverotusta. Samaa harkintaa käytetään verotuksessa laajemminkin mm. veronkiertosäännösten soveltumisen arvioinnissa ja miksei se voisi päteä myös tähän.

Toivon, että valtio rohkeasti ja ennakkoluulottomasti toteuttaa tämän ehdotetun verohelpotuksen. Silloin ainakin lainsäädäntö tarjoaisi hyvät mahdollisuudet First North -listautumisille. Nähtäväksi vielä toki jää, onnistuvatko markkinat houkuttelemaan uusia listayhtiöitä First North -listalle ja sitä kautta saamaan Suomeen myös uusia pörssiyhtiöitä. Siili Solutions Oyj:n listautumiskokemuksen, listautumisprojektin ketteryyden ja kustannustason osalta en näe estettä uusien yritysten First North listautumisille.

Ja kuten Siili Solutions Oyj totesi: Listautuminen toi, kustannukset ja lisätyömäärä täysimääräisesti huomioiden, valtavasti lisäarvoa ja kilpailuetua – myös ilman osinkoverouudistusta.

Katsotaan saako Siili lähiaikoina uusi First North listakavereita ja haluaako valtio edesauttaa tätä pienellä osinkoverouudistuksella.