MyFondia VirtuaaliLakimies
9. marraskuuta, 2020

Käytännön vinkkejä yhtiön rahoitusta koskevaan päätöksentekoon

Osakeyhtiölaki asettaa raamit ja perusperiaatteet hyvälle hallintotavalle, joka kulminoituu osakkeenomistajien, yhtiön johdon ja velkojien asemaan ja yhtiön varallisuuden, vallan ja vastuun jakoon.

Osakeyhtiössä yhtiön hallinnosta huolehtiminen ja sen järjestäminen kuuluu ensi sijassa yhtiön hallitukselle. Kaikkiin osakeyhtiöihin soveltuva osakeyhtiölaki ja huolellisuus- ja lojaliteettiperiaatteet asettavat yhtiön johdolle velvollisuuden huolellisesti toimien edistää yhtiön etua.

Alla listaan käytännön vinkkejä, jotka tulisi ainakin huomioida yhtiön rahoitusta koskevassa päätöksenteossa.

Hanki riittävät tiedot

Hanki tarpeelliset tiedot ja näytä, että päätös tehtiin niiden tietojen pohjalta. Ota päätöksentekoaineistoon mukaan sekä vaihtoehdot että niihin sisältyvät riskit.

Dokumentoi

Etenkin kriisitilanteessa yhtiön johto pohtivat eri vaihtoehtoja esim. lisärahoituksen saamiseksi ja tekevät paljon taustatyötä mahdollisimman hyvän ratkaisun löytämiseksi. On tärkeää huolehtia, että päätöksenteon taustalla tapahtunut työ, mm. eri vaihtoehdot ja niiden punnitseminen heijastuu myös päätöksentekopöytäkirjoissa.

Huomioi eturistiriidat

Huolehdi siitä, että hallituksen jäsenet, jotka ovat jäävejä tai joilla muuten voi olla eturistiriita käsiteltävässä asiassa, eivät osallistu päätöksentekoon.

Seuraa oman pääoman kehittymistä

Ryhdy toimenpiteisiin, jos näyttää siltä, että oma pääoma menee miinukselle. Mikäli oma pääoma painuu negatiiviseksi, huolehdi rekisteröintivelvollisuudesta ja korjaavista toimenpiteistä.

Suunnattu osakeanti – yritä rajata riskit

Tarkista osakkeenomistajien kiinnostus lisäsijoitukseen. Kiinnitä erityistä huomiota osakkeen merkintähinnan ja käyvän hinnan suhteeseen.

Rahoitus lähipiiriltä – yritä rajata riskit

Muista järjestelyn markkinaehtoisuus (esim. lainan koron osalta). Noudata varovaisuutta takaisinmaksussa, jos insolvenssitilanteen riski on käsillä.

Rahoitus lähipiirille – harkitse onko yhtiön intressissä

Onko rahoituksen antaminen yhtiön lähipiirille yhtiön intressissä? Onko oletettavissa, että vastaanottaja pystyy maksamaan lainan takaisin?

Mietin rahoittajayhtiön intressiä myös konsernin sisäisessä rahoituksessa

Konkurssissa ja yrityssaneerauksessa tilannetta tarkastellaan yhtiöittäin.

Käytä tarvittaessa asiantuntijaa

Asiantuntija voi auttaa yhtiötänne esimerkiksi eri vaihtoehtojen ja järjestelyn markkinaehtoisuuden arvioinnissa sekä päätösten dokumentoinnissa.

Lataa lisäksi asiantuntijoidemme koostama maksuton opas yhtiön rahoitusta koskevan päätöksenteon tueksi.

Yhtiön rahoitusta koskevan päätöksenteon käytännön vinkkejä -opas >>

Varaa maksuton tapaaminen juristiemme kanssa, niin kartoitamme yhdessä yrityksesi juridiset tarpeet.

Varaa maksuton aika