MyFondia VirtuaaliLakimies
2. toukokuuta, 2016

Organisaation muutos syntyy ihmisistä

Organisaation, kuten vaikka yrityksen merkittävä toimintamallin muutos on juridis-teknisesti melko selkeästi hallittava kysymys. Se on kuitenkin yksilön näkökulmasta edellä mainittuja laajempi muutos ja siirtymä uuteen, ja tällainen muutos aina askarruttaa ihmisten mieliä. Organisaation muutoksessa on viime kädessä paljolti kyse juuri ihmisistä. Kemijoki Oy:n toteuttaman toimintamallin muutoksen myötä lakiasiainpalvelumme hoituvat nykyään Fondian kanssa yhteistyössä. Omassa talossa ollut vahva osaaminen toteutuu nyt verkostomallissa yhdessä kumppanin kanssa. Avainasemassa ovat tässäkin tekijät molemmin puolin.

Viime vuosina toteuttamamme toimintamallin muutos on siis hyvä esimerkki juuri henkilöstön synnyttämästä muutoksesta. Palveluntuottajasta on menestyksekkäästi kuoriutunut asiantuntija- ja tilaajaorganisaatio. Paraskaan strategiapaperi tai mukaansatempaavin markkinointivideo ei korvaa henkilöstöä, joka itse näkee muutoksen tarpeen ja on mukana rakentamassa polkua uuteen. Toimialamme kehityksestä sekä parhaan osaamisen turvaamisesta lähtenyt uudistus onkin vaatinut tekijöiltään paljon.

Mahatma Gandhi on opastanut, että ” ole se muutos , jonka haluat maailmassa nähdä.” Määrätietoinen ja motivoitunut henkilöstö saa huikeita tuloksia aikaan. Kemijoki Oy:n uudistuminen suuresta työnantajasta suureksi työllistäjäksi on Kemijokelaisten mielestä onnistunut vahvistamaan luottamuksen ilmapiiriä. Tavoitteet on saavutettu aikataulussa, tulokset ylitetty ja uudet roolit on omaksuttu hyvin.

Uusi toimintamalli on tarkoittanut uutta toimintakulttuuria. Avoimuuden, vuoropuhelun ja näkemyksellisen osaamisen kulttuuri on vahvistunut. Uudet käytännöt ovat edellyttäneet panostusta sekä yhtiön että kumppaniyritystemme henkilöstöltä. Arvostan suuresti jokaisen työntekijän sietokykyä, osaamista ja rohkeutta. Kaikkia näitä on matkan varrella tarvittu.

Muutos on nykyään pysyvä olotila. Samalla kun olemme vieneet uuden toimintamallin käytäntöön, elämme keskellä jatkuvaa kehitystä. Uudet roolit ja resurssien kehittäminen sekä yhteistyön rajapinnat ja vastuut haastavat meitä entistä parempiin tuloksiin. On tärkeää, että on tavoitteita joihin voimme vastuullisesti yhdessä pyrkiä. Kemijoki Oy ja Kemijokelaiset ovat nyt valmiita kohtaamaan tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet, tämä tapahtuu läheisessä yhteistyössä kumppaniemme ja laajan sidosryhmäverkostomme kautta.

Koska puhumme ihmisten synnyttämästä muutoksesta, puhumme samalla voimavarasta, jonka hyvinvoinnista on pidettävä huolta. Vaativa muutos edellyttää jaksamista. Toteuttamassamme muutoksessa sekä oman että ulkopuolisen henkilöstön oikea resursointi auttoi tekijöitä jaksamaan muutosvaiheen yli ilman että muutoksen nopeus hidastui.

Kemijoki Oy:n toimintamallin muutos ei olisi ollut mahdollista ilman sitoutunutta ja muutosta itse rakentamaan ryhtynyttä henkilöstöä. Kertomatta sen enempää ohjeita voinkin lämpimästi suositella panostamaan pienissä tai suurissa muutoksissa henkilöstön resurssien hyödyntämiseen. Yhdessä voimme olla se muutos, jonka haluamme nähdä.

Tuomas Timonen Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja