MyFondia VirtuaaliLakimies
1. heinäkuuta, 2016

Organisaatiokulttuuri tekee yrityksestä sen, mikä se on

Kun ihminen tulee yritykseen töihin, hänet hiljalleen opetetaan talon tavoille: Miten meillä toimitaan? Miten meillä asioihin suhtaudutaan? Mikä on hyväksyttyä? Mikä taas ei? Milloin olet onnistunut työssäsi? Miten meillä iloitaan vai iloitaanko? Mitä meillä arvostetaan? Miten meillä johdetaan? Nämä kaikki ovat organisaatiokulttuurin ilmentymiä. Ne ovat muotoutuneet historian saatossa ja ne muovautuvat ajan myötä, uusien ihmisten kautta ja busineksen kehittyessä. Organisaatiokulttuuri start upissa voi näyttäytyä ihan erilaisena kuin samassa yrityksessä sitten, kun talossa on 300 henkeä töissä. Silti jokin perusvire organisaatiossa säilyy, jos niin halutaan.

Se, millaiseksi kulttuuri muuttuu ja mitkä asiat yrityksen kulttuurissa korostuu, on asia, jota voidaan johtaa, jos siihen kiinnitetään systemaattisesti huomiota. Kulttuuria tuskin voi koskaan muuttaa aivan kokonaan, mutta korostamalla kulttuurin haluttuja ja toivottuja ominaisuuksia, organisaatio oppii uusille tavoille ja hiljalleen vanhat tavat unohtuvat. Ihan niin kuin ihmisen ajattelu oppii kulkemaan uusia reittejä uuden edessä, näin tapahtuu myös organisaatiossa.

Organisaatiokulttuurin vahvuus mitataan vaikeissa tilanteissa. Vedetäänkö silloin vielä yhtä köyttä, näkyykö juhlapuheissa mainitut arvot päätöksissä ja miten ihmiset uuteen tilanteeseen suhtautuvat? Se, mitä näissä hetkissä tapahtuu, paljastaa kulttuurin todellisen luonteen ja vahvuuden. Vahva, vahvuuksiin perustuva ja tietoisesti johdettu kulttuuri kantaa tiukkojenkin aikojen yli.

Maailma muuttuu valtavalla vauhdilla ja on yhä haastavampaa hallita sitä muutosta. Jos organisaation kulttuuri on vahva ja se sykkii jokaisen työntekijän sydämessä, voi helpommin luottaa siihen, että ihmiset osaavat tehdä hyviä ja kestäviä päätöksiä, toimia oikein ja viedä asioita haluttuun suuntaan silloinkin, kun valmista mallia tai ohjetta ei ole. Organisaatiokulttuuri voi toimia majakkana, joka ohjaa oikeaan suuntaan vaikka sumu peittäisi näkyvyyttä tulevaan. Onhan sinun organisaatiosi majakka kunnossa ja valmis luotsaamaan teitä vahvana kohti tulevia ulapoita?