MyFondia VirtuaaliLakimies
21. tammikuuta, 2013

Onko mikään kaupassa ilmaista?

Sanomalehdessä ilmoitetun mainoksen innoittamana ajauduin muutama päivä sitten erään ison päivittäistavaraketjun tavarataloon ostoksille. Puhdistusaineosastolla huomioni kiinnittyi mainokseen, jonka mukaan kahden pyykinpesuainepakkauksen ostaja saa DVD-elokuvan kaupan päälle. En periaatteessa tarvinnut pesuainetta, mutta tarjouksen kylkiäinen – tieteisseikkailu – kiinnosti kovasti. Jäin kuitenkin pohtimaan itse mainoksen kuluttajansuojalainsäädännön mukaisuutta.

Ei ole ilmaisia lounaita

Kuluttajansuojalain mukaan markkinoinnissa ei saa jättää ilmoittamatta sellaisia olennaisia tietoja, jotka voivat vaikuttaa kuluttajan ostopäätökseen. Lisäksi kuluttajaa ei saa johtaa millään tavoin harhaan.

Yksi yleisimmistä harhaanjohtavista ilmaisuista kylkiäistarjouksissa on ”ilmainen” tai joku sen synonyymi, kuten ”vastikkeetta” tai ”lahjaksi”. Kuluttajille toisin sanoen luvataan tuote ”ilmaiseksi”, jos he ostavat jonkin toisen hyödykkeen. Tämähän ei lähemmässä tarkastelussa pidä paikkansa, koska kuluttaja ei todellisuudessa saa mitään ilmaiseksi, vaan joutuu nimenomaan ostamaan jotain edun saadakseen. Kyse on siten harhaanjohtavasta mainonnasta.

Kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa annetuissa valtioneuvoston asetuksessa on täsmennetty, että harhaanjohtavana pidetään kulutushyödykkeen luonnehtimista sanalla ilmainen tai maksuton, jos kuluttajan on maksettava muuta kuin markkinointiin vastaamisesta, kulutushyödykkeen noutamisesta tai sen toimittamisesta aiheutuvat välttämättömät kulut. Kyseisiä termejä ei siis voi käyttää markkinoinnissa, jos kuluttajalta edellytetään vastiketta.

Tarkastelemassani pesuainemainoksessa luvattiin tieteisseikkailukokemus ”kaupan päälle”. Tämä sanamuoto on sallittu kuluttajaoikeudellisesta näkökulmasta, koska siitä käy selvästi ilmi, että kysymyksessä on itsessään vastikkeellisen tuotteen hankkiminen, jonka yhteydessä tarjotaan lisäetua. “Ilmainen” tms. sanonnan tilalla voi siis käyttää sellaisia sanontoja kuten “kaupan päälle”, “samaan hintaan”, “ilman eri maksua”.

Paljonko maksaa?

Kylkiäisiä sisältävässä markkinoinnissa on lisäksi ilmoitettava lisäedun arvo sekä tarjouksen ehdot, kuten tarjouksen kesto sekä määrälliset ja muut rajoitukset. Erityisesti lisäedun vähittäismyyntihinta tulee ilmoittaa, jos lisäetuna tarjottu tuote ei normaalisti kuulu elinkeinonharjoittajan tuotevalikoimaan.

Pesuaineen markkinointikampanjassa ei oltu ilmoitettu DVD:n arvoa. Koska elokuvat eivät kuulu tavanomaisesti pesuainevalmistajan tuotevalikoimaan, olisi DVD-levyn arvo tullut ilmoittaa. Tosin kuluttajansuojalainsäädännössä on täsmennetty, ettei tarjouksen arvoa tarvitse ilmoittaa silloin, kun lisäedun arvo on alle 10 euroa. Jäin pohtimaan, mikä olisi kaksi vuotta vanhan tieteisseikkailun vähittäismyyntihinta tällä hetkellä ja siten tukkimaan ostoskärryjen liikennettä puhdistusaineosastolla.

Joka tapauksessa pesuainemainoksessa ei oltu ilmoitettu muita tarjouksen ehtoja (tarjouksen kesto, mahdolliset määrälliset rajoitukset, jne.), joten pystyin juristina pätemään ja toteamaan, että mainoshan oli kuluttajaoikeudellisesta näkökulmasta puutteellinen.

Kuinkas sitten kävikään?

No, tämä oli arvattavissa: ostin pesuaineet ja sain DVD:n. Kaupan päälle.