MyFondia VirtuaaliLakimies
10. lokakuuta, 2011

Oletko sinä pitänyt arvokeskustelun itsesi kanssa?

Yritysten arvojen julkaiseminen on muodikasta. Monien yritysten arvot ovatkin kuin kopioita toinen toisistaan. Eri asia on, miten arvot näkyvät yrityksen toiminnassa ja onko johto oikeasti sitoutunut niiden toteuttamiseen. Arvoihinsa sitoutunut yritys pysähtyy säännöllisesti analysoimaan, toimiiko arvojensa mukaan ja mitä niiden edistämiseksi voitaisiin tehdä.

Maailma muuttuu, ja yritykset sen mukana. Siksi yrityksen täytyy olla myös valmis päivittämään arvojaan, jos ne eivät enää vastaa yrityksen ja sen sidosryhmien, kuten omistajien ja asiakkaiden tarpeita tai yrityksen visiota.

Parhaimmillaan yritys ei ainoastaan vie arvojaan henkilökunnan tietoisuuteen, vaan myös muiden sidosryhmien, kuten asiakkaiden, tietoisuuteen. Ideaalitilanteessa yritys jopa viittaa arvoihinsa kaikissa sopimuksissaan ja pyrkii sitouttamaan myös sopimuskumppaninsa niihin.

Yrityksen arvot luodaan yhdessä

Yrityksen arvot jäävät merkityksettömiksi, jos niiden täytäntöönpano laiminlyödään. Henkilökunnan osallistaminen yrityksen arvokeskusteluun onkin tästä syystä olennaisen tärkeää. Liiketoiminta kuitenkin muodostuu enemmän tai vähemmän yrityksen henkilökunnan toiminnasta.

Olen ollut urani aikana vetämässä yrityksen henkilökunnalle pidettyjä arvokoulutuksia, joissa on käyty läpi ensin yrityksen arvot ja mihin niillä pyritään. Arvoista on tilaisuudessa sen jälkeen keskusteltu vapaasti ja henkilökunta on saanut jakaa esimerkkejä käytännön teoista arvojen toteuttamisessa.

Sokerina pohjalla osallistujat ovat saaneet koulutuksessa pohtia myös omia henkilökohtaisia arvojaan ja jakaa ne muiden kanssa perusteluineen. Moni osallistuja on tullut kiittämään koulutuksen jälkeen siitä, että hänellä oli mahdollisuus ensimmäisen kerran elämässään pohtia omia henkilökohtaisia arvojaan, vieläpä ihan työajalla ja ohjatusti.

Sanoista tekoihin

Ihannetilanteessa tekoihin ja valintoihin elämässämme vaikuttavat omat henkilökohtaiset arvomme. Jos olemme sisäistäneet arvomme, osaamme punnita valintojamme niihin peilaten. Voimme kysyä itseltämme, miten ratkaisumme tukevat arvojamme ja ovatko ne arvojemme mukaisia. Jos huomaamme, ettemme toimikaan omien arvojemme mukaisesti, voimme muuttaa käytöstämme. Tällä tavalla voimme saavuttaa myös elämänhallinnan ja onnellisuuden.

Itselläni oli tilaisuus päivittää omia henkilökohtaisia arvojani ennen uuden työn aloittamista tänä syksynä. Huomasin, että omat jo viitisen vuotta omiksi arvoikseni tiedostamani onnellisuus ja oikeudenmukaisuus pätivät yhä. Ilokseni havaitsin myös, että olin tietoisesti tehnyt viime vuosina monia arvojani edistäviä ratkaisuja, joiden myötä tyytyväisyyteni elämääni oli lisääntynyt.

Jokaisen ihmisen kannattaisi järjestää itselleen kiireetön hetki, jolloin voisi pohtia omia arvojaan. Se kannattaa, sillä elämä on omissa käsissämme. Oletko sinä käynyt jo arvokeskustelun itsesi kanssa?