MyFondia VirtuaaliLakimies
18. lokakuuta, 2012

Oletko esteellinen? Ajatuksia jääviydestä

Kun Ilmarinen päätti ostaa Finnairin toimitusjohtajan Mika Vehviläisen asunnon, niin koko Suomen kansa heräsi pohtimaan sitä, olivatko Vehviläinen, Finnairin hallituksen puheenjohtaja Christoffer Taxell, Ilmarisen toimitusjohtaja Harri Sailas ja varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio olleet esteellisiä päättämään tästä järjestelystä.

Esteellisyys eli jääviys on monitahoinen asia, ja sitä voi tarkastella monista muistakin kuin puhtaasti juridisesta näkökulmasta. Itse jaottelen jääviyden neljään eri luokkaan.

Osakeyhtiölain säätämä jääviys

Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja eivät saa osallistua itsensä ja yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. He eivät myöskään saa osallistua yhtiön ja kolmannen välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, jos heillä on odotettavissa siitä olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa.

Päätöksen esteellisyydestä tekee ensisijaisesti hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja itse. Toissijaisesti myös hallitus voi tehdä asiassa päätöksen.

Intressijääviys

Osakeyhtiölain jääviyssäännökset ovat melko suppeita ja ne ottavat suoranaisesti kantaa vain hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan ristiriitaisiin henkilökohtaisiin etuihin. Käytännössä yhtiön johdon usein odotetaan jääväävän itsensä ja pidättäytyvän päätöksenteosta myös sellaisissa tilanteissa, joissa johtajalla ei ole ristiriitaisia henkilökohtaisia etuuksia, mutta johtajan lähipiiriin kuuluvalla taholla saattaa olla.

Mediajääviys

Mediajääviys ulottuu vielä intressijääviyttä laajemmalle. Sen mukaisesti johtajan ei katsota olevan soveliasta tehdä päätöksiä kaikissa niissäkään asioissa, joissa johtajalla tai sen lähipiirillä ei ole ristiriitaisia intressejä yhtiön kanssa.

Yhä useammin esteellisyyttä on alettu tulkita siten, ettei riitä, että päätöksenteko on riippumatonta, jollei se myös sivullisten näkökulmasta näytä riippumattomalta. Mediajääviys onkin helposti tunnistettavissa kysymällä itseltään, millaisessa valossa minua katsottaisiin jos päätöksentekoa ruodittaisiin huomisessa lehdessä.

Laiskuusjääviys

On hyvä asia, että esteellisyyskysymyksiin suhtaudutaan vakavasti ja halutaan varmistaa riippumaton päätöksenteko. Toisaalta liian laajasti tulkittuna jääviyskysymykset voivat myös muodostua ongelmaksi.

Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön johdon tulee huolellisesti edistää yhtiön etua, ja yhtiön johdolta voidaan odottaa aktiivisuutta. Johtajien jäävääminen liian heppoisin perustein hankaloittaa ja hidastaa yritysten päätöksentekoa.

Joskus itsensä jäävääminen voi myös olla näppärä keino välttyä osallistumasta ikäviin tai työläisiin päätöksiin. Uskaltaisinkin väittää, että tämän kaltainen laiskuusjääviys onkin yksi vaarallisimmista jääviyden muodoista.