MyFondia VirtuaaliLakimies
1. kesäkuuta, 2016

No company is an island

Jos saat Fondialta sähköpostia, saatat huomata logon ”GGI” allekirjoituksemme osana. Logo on pieni mutta asia iso: Fondia kuuluu Geneva Group International (GGI) nimiseen yhteistyöverkostoon, joka tuo yhteen tarkkojen kriteerien perusteella valitut alansa asiantuntijat juridiikan, verotuksen ja tilintarkastuksen aloilta – maailmanlaajuisesti.

Osallistuin GGI:n Euroopan kokoukseen viime kuussa. Siellä sadat lakimiehet, tilintarkastajat ja kirjanpitäjät kaikkialta Euroopasta ja muilta mantereilta tapasivat kollegoitaan ja vaihtoivat ajatuksia. Yksi teema nousi ylitse muiden: maailmamme ei tällä hetkellä ole niin seesteinen kuin croissanteja aurinkoisessa varsovalaisessa kongressihotellissa mutustellessa voisi tuudittautua kuvittelemaan. Kokouksen avainpuhujat, Puolan entinen pääministeri Włodzimierz Cimoszewicz ja kansainvälisesti tunnustettu talousneuvonantaja Nenad Paceck kävivät läpi Euroopassa viime vuosina tapahtuneita muutoksia optimistisesta talouskasvusta lamaan ja populismin nousuun, sekä muita monisyisiä taloudellisia ja poliittisia riippuvuussuhteita, jotka vaikuttavat elämäämme. Öljyn hintojen yllättävä nousu tai pitkään jatkuva alhainen taso näkyvät jossain vaiheessa erilaisin tavoin mattimeikäläisen kukkarossa.

Britit äänestävät kohta Brexitista ja rapakon takana mahdollinen presidenttiehdokas sanoo rakennuttavansa aitoja ja irtisanoutuvansa Pariisin ilmastokokouksesta. Muissakin maissa rajojen pystyttäminen nähdään vastauksena pahaan ulkomaailmaan. Samaan aikaan on kuitenkin syytä muistaa, että ”no man is an island” kuten eräs englantilainen runoilija jo 1600-luvulla totesi. Samoin vain harva yritys voi operoida yksin omilla kotikonnuillaan. Monet suomalaiset yhtiöt toimivatkin suvereenisti kansainvälisillä markkinoilla ja nekin, jotka ehkä mieltävät itsensä enemmän kotimarkkinayrityksiksi, kohtaavat kansainvälisiä ulottuvuuksia jatkuvasti. Liiketoiminta digitalisoituu, sopimuskumppanin maantieteellinen sijainti on toisarvoista ja tavara- ja palveluketjut muuttuvat.

Vaikka sopimuskumppani itse olisi suomalainen, yhä useammin taustalla voi olla ulkomainen omistaja, jonka yleiset hankintaehdot kotimainen toimija saa eteensä. Tällaiset ehdot ovat hankalasti uudelleenneuvoteltavissa. Niissä saatetaan esim. mainita, että kaikkiin sopimuksiin sovelletaan emoyhtiön maan lakia, vaikka sopimuksen kohteena oleva toiminta tapahtuisi pelkästään Suomessa. Mitä kauemmas Euroopasta mennään, sitä suurempi huomio on syytä kiinnittää siihen, minkä lain alla sopimusta sovelletaan – tututkin sopimusklausuulit voivat saada eri tulkinnan toisessa ympäristössä. Turbulentissa maailmantilanteessa esim. ylivoimaista estettä koskevaan force majeure – lausekkeeseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Sopimuskohtana se mielletään usein yksiselitteiseksi ”pakolliseksi pahaksi”, mutta totuus on, että se on varsin tulkinnanvarainen ja aina erikseen määriteltävä.

Tällaisessa todellisuudessa kansainvälinen yhteistyö eri aloilla – jopa juridiikan parissa – on erityisen tärkeää ja GGI:n kaltaisten verkostojen merkitys kasvaa. Esimerkiksi jos Fondian asiakkaan sopimusta täytyy tarkastella vaikkapa Paraguayn lainsäädännön kannalta, me voimme nyt kääntyä paikallisen GGI-verkostoon kuuluvan lakitoimiston puoleen. Luottamusta lisää se, että tiedämme kyseisen toimiston täyttävän verkoston tarkat laatukriteerit.

Kauppa se on joka kannattaa, joten kaikki vain rohkeasti hyödyntämään globaalin markkinan ja yhteistyön mahdollisuuksia. Toisaalta vara on viisautta eikä vahingon enne, joten ennen isoille pelikentille siirtymistä kannattaa varmistaa, että tunnet kumppanisi ja pelaat heidän kanssaan samoilla selvillä säännöillä. ”Better safe than sorry”, niin kuin kansainvälisesti sanoisimme.

Haluatko tietää lisää GGI:stä? Tutustu verkoston nettisivuihin täältä: