MyFondia VirtuaaliLakimies
27. syyskuuta, 2010

Miten määräytyy vastuu, kun pörssiyhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii yrityksessä autonkuljettajana?

Syksy saapui ja sitä myöten palattiin vuosikellon mukaisesti luokkahuoneen penkeille FondiaAcademyyn . Syksyn ensimmäisen lakikoulutuksen aiheena oli Yhtiöoikeus ja Corporate Governance. Ajankohtaista yhtiöoikeudessa –osuuden piti Fondian yhtiöoikeuden kompetenssiryhmän vetäjä Anu Kaskinen-Wiio . Yhtiöoikeuden alalla on nyt ollut hiljaisempaa, joten Anu keskittyi katsauksessaan pörssiyhtiöiden toimintaa ohjaavan Corporate Governance –säännön (ns. CG-sääntö) uudistumisesta. Uusi listayhtiöiden hallinnointikoodi tulee voimaan 1.10.2010, mutta yritykset ovat voineet soveltaa sitä heti sen julkaisemisen jälkeen.

Anu luovutti puheenvuoron Fondian Head of Segmentille, Riitta af Forsellesille , joka perehdytti kuuntelijat aiheeseen ”Yrityksen johdon vastuu” ja johdon vastuuta koskevaan sääntelyyn. Aihe herätti keskustelua emoyhtiöomisteisen tytäryhtiön hallituksen vastuusta, business judgement rulen toteutumisesta sekä päätöksenteon tärkeydestä tilanteissa, joissa yhtiön johto mieluusti olisi tekemättä päätöksiä lainkaan. Lisäksi pohdittiin toimitusjohtajan vastuuta ja työtehtävien delegoinnin vaikutusta johdon vastuuseen.

Timo Ankelo jatkoi tästä käytännönläheisemmällä esityksellään ”Kokemuksia kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta, sen arvioinnista ja kehittämisestä”. Riskienhallinta on parhaimmillaan liiketoimintaa tukeva ja valvova toiminto, johon kannattaa panostaa. Tällöin yrityksen johto myös toteuttaa huolellisuusvelvoitettaan luodessaan prosesseja, joiden avulla valvotaan ja kehitetään yhtiön toimintaa ja varaudutaan liiketoiminnan kannalta kestämättömiin riskeihin ajoissa. Usein johdon laatima riskikartoitus tuo esiin sellaisia toiminnallisia tai muita riskejä, joita ei aiemmin ole mielletty mahdollisiksi tai todennäköisesti. Timon esitys herätti miettimään, mitkä kaikki riskit on mahdollista esimerkiksi lakiosaston keinoin poistaa kokonaan ja mitkä riskit voidaan ottaa tietoisesti yrityksen kannettavaksi.

Timon jälkeen lavan valloittivat Fondian oma lady, Head of Segment, Maire Laitinen sekä kokenut hallitusammattilainen, Maija-Liisa Friman. Haastattelussa koottiin yhteen päivän anti. Maija-Liisa korosti hallituksen ja erityisesti hallituksen johtajan ja hallituksen sihteerin roolia toimitusjohtajan tukena. Hän myös toi esiin Riitankin korostaman hallituksen aktiivisen päätöksenteon edut ja passiivisuuden vaarat. Pitkällä tähtäimellä on sekä liiketoiminnan tulevaisuuden että osakeyhtiön johdon huolellisen toiminnan ja riskeiltä suojautumisen kannalta varmempaa ottaa härkää sarvista, tehdä päätöksiä ja tarvittaessa korjata niitä myöhemmin kuin vain työntää pää pensaaseen, kun meno alkaa hirvittää. Lisäksi Maire ja Maija-Liisa korostivat keskustelevan hallitustyöskentelyilmapiirin merkitystä sekä hallituksen jäsenten kierron ja uusien mielipiteiden tärkeyttä yhtiön toiminnan uudistumisen kannalta.