MyFondia VirtuaaliLakimies
10. marraskuuta, 2017

Miten GDPR vaikuttaa myynti- ja markkinointitoimintaan?

EU:n keväällä voimaan tullut uusi tietosuoja-asetus vaikuttaa kaikilla liiketoiminnan aloilla, mutta myyntimiehen silmissä erityisesti markkinointiin ja markkinoinnin automaatioon. Henkilötiedot ja niiden käsittely ovat ensiarvoisen tärkeitä työkaluja kontaktoinnista leipänsä saavalle. Harva kuitenkaan työssään käsittelee tietoja pelkästään manuaalisesti ja automaation käytön myötä asetuksen mukanaan tuomat vaatimukset aktualisoituvat useammalla osa-alueella. Automaatiojärjestelmä pitää lähes poikkeuksetta sisällään henkilörekisterin, joka tuo mukanaan uusia velvoitteita.

Yksi suurimmista muutoksista entiseen on asetuksen vaatimus siitä, että henkilön on annettava suostumuksensa profilointiin eli henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi potentiaalisten asiakkaiden, liidien generointi edellyttää vähintäänkin, että lomakkeelle lisätään lupalaatikko, jonka täyttäminen antaa luvan lähettää henkilölle suoramarkkinointia. Erityisesti huomioitavaa on, että kuluttajapuolella laatikko ei saa olla valmiiksi täytetty, vaan henkilön on tietoisesti ja vapaaehtoisesti annettava suostumuksensa. Lupa täytyy myös olla helposti peruttavissa milloin tahansa jälkikäteen.

Asetus tuo mukanaan uusia vaateita automaatiojärjestelmille, sillä työkalujen tulee olla todistettavasti itsessään luotettava. Vaikka GDPR aiheuttaakin hieman lisätoimia erityisesti markkinoinnille, ei kannata leimata sitä pelkäksi paholaisen keksinnöksi. Asetuksen vaatimuksiin vastaaminen viestii potentiaalisille asiakkaille hyvistä tietosuojakäytännöistä ja siitä, että tietojen luovuttaminen yritykselle on turvallista. Näin ollen suostumuksensa antanut henkilö on vastaanottavaisempi suoramarkkinoinnille kuin kylmät kontaktilistat. Tästä syystä yritysten tulee oikeasti, aidosti satsata markkinointiinsa – seuraukset tuskin ovat huonoja.