MyFondia VirtuaaliLakimies
22. huhtikuuta, 2013

Mitä maksaa startup?

Päädyin jokin aika sitten Oravanpesä-hankkeessa osallistujaksi mielenkiintoiseen keskusteluun siitä, mikä on startup-yrityksen oikea arvo ja miten startup-yrityksiä pitäisi valuoida. Minkälaisen arvon siis laadukas tiimi voi odottaa saavansa kehittämälleen hyvälle liikeidealle, jota ei ole vielä päästy kaupallisesti testaamaan? Keskustelu poiki myös oheisen neljäminuuttisen videon , jossa startupin arvonmäärityksen lisäksi puntaroidaan myös sijoituskriteereitä startupeihin sijoitettaessa.

Klassiset keinot arvonmäärityksessä

Klassisesta näkökulmasta yrityksen arvoa voidaan määritellä ainakin seuraavilla menetelmillä:

  • Subtanssiarvo voidaan määritellä laskemalla yrityksen omaisuuden arvo ja vähentämällä siitä yrityksen vastuut. Substanssiarvo voi edesauttaa yritysten arvonmääritystä varsinkin pääomavaltaisilla aloilla, mutta startup-yritysten substanssi on usein olematon. Tästä menetelmästä ei siis juurikaan ole apua startupin hinnan määrittämiseen.
  • Diskontattujen kassavirtojen nykyarvo lasketaan diskonttaamalla yrityksen budjetoidut tulevien vuosien kassavirrat nykyhetkeen rahan aika-arvo huomioiden. Startup-yritysten luonteeseen kuitenkin kuuluu, että niiden tulevaisuuden ennustaminen on erittäin vaikeaa ja epävarmaa. Monesti startup-yrityksen perustajien tavoitteena on nopea maailmanvalloitus, mikä heijastuu myös yhtiön luvuista. Tällaisilla budjeteilla diskontattujen kassavirtojen nykyarvo voisi johtaa tähtitieteellisiin tuloksiin, joten siitäkään ei ole juuri apua startupin valuoimisessa.
  • Jälleenrakentamisen kustannus pyrkii määrittelemään sen, mitä maksaisi, jos yritys rakennettaisiin alusta alkaen samaan tilanteeseen kuin missä se on arviointihetkellä. Tämä menetelmä voi usein soveltua myös startup-kenttään, muttei kuitenkaan anna yksiselitteistä vastausta startupin arvoon.

Käytäntö startup-markkinoilla

Käytännössä sijoittaja usein lähestyy arvonmääritystä kokonaan eri näkökulmasta. Käytyjen neuvotteluiden perusteella sijoittaja vakuuttuu siitä, mikä on startupin oikea rahoitustarve. Tämän jälkeen rahoittaja pohtii, mikä on rahoituskierroksen jälkeen tarkoituksenmukainen omistajarakenne, eli kuinka paljon tiimille pitää jäädä omistusosuutta, jotta tiimin kannusteet ovat riittävän hyvällä tasolla. Tämän laskutoimituksen sivutuotteena saadaan startup-yrityksen arvo ennen rahoituskierrosta (Pre-Money Valuation) .

Omat kokemukseni startup-markkinoilta kertovat, että startupeille on Suomessa alkanut muodostua markkinahintatasoa. Useimmissa näkemissäni tapauksissa, joissa startupilla on hyvä idea ja tiimi, muttei vielä juurikaan näyttöjä täytäntöönpanosta, yritysten valuaatio ennen rahoituskierrosta on liikkunut haarukassa 500.000 € - 1.000.000 €. Luonnollisesti jokainen tapaus pitää arvioida erikseen: joihinkin ei pidä missään tapauksessa sijoittaa alhaisellakaan valuaatiolla, kun puolestaan toisten valuaatio voi olla perustellusti paljon yllä mainittua korkeampikin.

Liukuvat valuaatiot

Liukuvalla valuaatiolla (Ratchet) rahoittaja ja startup voivat sopia siitä, että startupin valuaatio kytketään yrityksen esittämien tavoitteiden täyttymiseen. Käytännössä usein toimitaan siten, että osapuolet sopivat korkeammasta alustavasta valuaatiosta, jota sovitun laskukaavan mukaisesti takautuvasti alennetaan (antamalla sijoittajalle maksuttomasti lisää osakkeita), jos startup ei pääse esittämiinsä tavoitteisiin.

Liukuva valuaatio voi olla osapuolten kannalta käytännöllinen tapa sopia valuaatiosta. Startup voi saada alustavasti korkeamman valuaation kuin minkä sijoittaja olisi muuten ollut valmis hyväksymään. Sijoittaja puolestaan saa hyvitystä, jos yhtiön sijoittajalle esittämät tavoitteet osoittautuvat ylimitoitetuiksi. Startupin on kuitenkin syytä pitää pää kylmänä liukuvaa valuaatiota koskevissa neuvotteluissa. Startupien alkuvaiheen tavoitteilla on tapana osoittautua liian kunnianhimoisiksi, joten liukuvat valuaatiot melko usein päätyvät sovitun vaihteluvälin alalaitaan.

Miten edetä käytännössä?

Lähtiessään hakemaan rahoitusta startupin on hyvä pitää mielessä seuraavat asiat:

  • Rahoituksen hakemiseen voi kulua puolikin vuotta, joten projekti kannattaa aloittaa riittävän alussa.
  • Kannattaa kriittisesti miettiä, kuinka paljon rahoitusta tarvitaan ja mihin se käytetään.
  • Sijoittajia kannattaa lähestyä valikoiden. Sijoittajat arvostavat eniten sellaisia yhtiöitä, joiden toimialasta he ovat kiinnostuneita ja joiden arvot he jakavat. Tällaisista sijoittajista on yhtiölle myös eniten hyötyä.
  • Startupin kannattaa olla neuvotteluissa mahdollisimman avoin ja tuoda hankkeeseen liittyvät riskit pöytään. Sijoittajat eivät pidä jälkikäteen paljastuvista yllätyksistä.
  • Valuaatiossa ei kannata miettiä vain ensimmäisen rahoituskierroksen valuaatiota, vaan suunnitella valuaation kehittyminen pidemmällä tähtäimellä. Jos seuraavia rahoituskierroksia tarvitaan, niin asiat sujuvat paljon ongelmattomammin, kun ne on mahdollista tehdä edellistä rahoituskierrosta korkeammalla valuaatiolla.

Varaa maksuton tapaaminen juristiemme kanssa, niin kartoitamme yhdessä yrityksesi juridiset tarpeet.

Varaa maksuton aika