MyFondia VirtuaaliLakimies
20. joulukuuta, 2019

Mitä ajattelin tänään työaikalaista

Kävin joitakin viikkoja sitten asiakkaan kanssa läpi yrityksen työaikakäytäntöjä ja -sopimuksia ja pohdimme yhdessä niiden yhteensopivuutta tulevan työaikalain kanssa.

Asiakasyritys toimi IT-alalla ja työntekijöiden työsopimuksissa oli sovittu 37,5 tunnin työviikosta, mutta käytännössä työpaikalla tehtiin kiiretilanteessa helposti 50 tunnin viikkoja. Vastaavasti hiljaisempina jaksoina työntekijät saivat pitää vapaata niin paljon kuin työt sallivat, joten todennäköisesti työaika tasoittuikin pidemmällä aikavälillä keskimäärin sovittuun viikkotyöaikaan.

Työaikakirjanpidon tärkeys

Järjestelmä oli toiminut hyvin jo pian vuosikymmenen ajan. Kuitenkin menneenä kesänä eräs alkuvuodesta irtisanoutunut työntekijä oli ottanut asiakkaaseen yhteyttä ja kertonut, että asiakkaan tulisi suorittaa hänelle maksamatta jääneistä ylitöistä lähes 10.000 euroa. Työntekijä oli merkinnyt kaikki työsuhteen aikana tekemänsä työtunnit omaan excel-taulukkoonsa ja merkintöjen mukaan työpaikalla oli tehty kiireaikoina jopa 14 tunnin työpäiviä. Koska työpaikalla ei ollut pidetty työaikakirjanpitoa työaikalain edellyttämällä tavalla, asiakkaan oli nyt jälkikäteen mahdotonta todentaa, pitivätkö työntekijän merkinnät paikkansa. Joka tapauksessa palkkakuiteista pystyttiin toteamaan, ettei työntekijälle ollut koskaan maksettu ylityökorvauksia. Loppujen lopuksi työntekijän kanssa päädyttiin sopimukseen, jossa osa vaadituista korvauksista maksettiin työntekijälle.

Minkälainen työaikajärjestely toimii parhaiten?

Jäimme pohtimaan asiakkaan kanssa sitä, miten vastaavilta ei-toivottavilta vaatimuksilta voitaisiin välttyä jatkossa. Vaikka työpaikan työaikajärjestely oli toiminut työnantajan ja työntekijöiden keskinäisen luottamuksen ansiosta pitkään, järjestelmä haluttiin läpinäkyväksi, ennustettavaksi ja ennen kaikkea lakien ja työehtosopimuksen mukaiseksi. Asiakasyrityksessä työntekijöiden piti olla joka päivä asiakkaiden tavoitettavissa, mutta työajan alkamis- ja päättymisajankohdista haluttiin mahdollisimman joustavat. Eri vaihtoehtojen pohdinnan jälkeen päätettiin, että liukuva työaika uuden lain mukaisine lisäjoustoineen toimisi parhaiten kyseisen työpaikan tehtävissä. Lisäksi työpaikalla käynnistettiin työntekijöiden kanssa keskustelut työaikapankista, johon työntekijät voisivat tallettaa liukuvan työajan saldokertymää ja pitää yhdenjaksoisia pidempiä vapaita hiljaisempina aikoina. Samassa rykäyksessä työpaikalla ryhdyttiin seuraamaan työaikaa mahdollisimman vaivattomalla työajanseurantajärjestelmällä. Asiakas vaikutti huojentuneelta, kun pitkään mieltä painaneet epämääräiset työaikajärjestelyt jäivät historiaan.

Uusi työaikalaki tuo vapaampia mahdollisuuksia työaikojen järjestelyyn

Ensi vuoden alussa voimaan tuleva työaikalaki tuo mukanaan uusia elementtejä. Joustotyöaika, liukuvan työajan lisäjoustot sekä lakisääteinen työaikapankki mahdollistavat vapaammat järjestelyt työajoissa. On kuitenkin huomattava, ettei laki tuo mukanaan pelkästään mahdollisuuksia, vaan se edellyttää myös olemassa olevien järjestelyjen ja sopimusten tarkastelua. Esimerkiksi johtajien ja liikkuvaa työtä tekevien myyjien jättäminen kokonaan työaikalain ulkopuolelle vaatii yrityksiltä aikaisempaa tarkempaa harkintaa ja analyysia. Lisäksi työajan käsitteen täsmentyessä työaikaa on käytännössä missä tahansa tehty työ, jolloin muun muassa etätyö tulee lain piiriin.

Alla vielä muistiinlistattuna lain keskeiset uudistukset. Osa muutoksista koskee ihan kaikkia työnantajia eli tarkistathan, että asia on teillä työlistalla.

Uuden työaikalain keskeiset uudistukset:

  • työaikalain ulkopuolelle voidaan jättää vain sellaiset johtajat ja liikkuvaa työtä tekevät työntekijät, joilla toteutuu työaika-autonomia
  • työajan käsitteen tarkentuminen: työaikaa on kaikki työhön käytetty aika työntekopaikasta riippumatta
  • mahdollisuus ottaa joustotyöaika käyttöön asiantuntijatyössä erikseen asiasta sopien; joustotyössä ylityön syntyminen on poikkeuksellista ja työaikakirjanpitovelvollisuus on kevennetty
  • lakisääteinen työaikapankki; aikaisemmin työaikapankista on voitu sopia vain työehtosopimuksessa
  • liukuvan työajan lisäjoustot; lisää joustoa vuorokautiseen liukuma-aikaan ja työajan enimmäiskertymiin; seurantajakson käyttöönotto
  • tilapäisen yötyön vapauttaminen
  • työajan enimmäismäärän seuranta ylityön enimmäismäärän tilalle

Heräsikö mielenkiintosi? Varaa tästä sinulle sopiva aika ja asiantuntijamme soittaa sinulle tuolloin.