MyFondia VirtuaaliLakimies
23. lokakuuta, 2013

Miksi tehdä osakassopimus?

Vastaa aluksi alla oleviin väittämiin valitsemalla jokin alla olevista vaihtoehdoista a – c.

Osakassopimus täytyy aina tehdä koska: a) kaverin yhtiössä on sellainen; b) laki edellyttää sen käyttämistä tietyissä tilanteissa; tai c) joku myy hyvä syy, mikä? Osakassopimus on: a) sopimus osakkaiden välisen sopimuksen tekemisestä; b) määrämuotoinen, kirjallisesti tehtävä sopimus yhtiön hallinnosta; tai c) vapaamuotoinen sopimus. Osakassopimuksen rikkomisesta seuraa: a) kuolemanrangaistus; b) osakkeiden lunastusoikeus muille osakkeenomistajille; c) vahingonkorvausvelvollisuus tai muu erikseen sovittu seuraamus. Jos vastasit kaikkiin kysymyksiin c), olet oikeilla jäljillä. Mikään vastauksista ei kuitenkaan ollut täysin oikea ja tyhjentävä, vaan osakassopimus on tätä merkittävästi monitahoisempi asia.

Ymmärrys on kaiken perusta

Osakassopimusta ei ole pakko tehdä, mutta se on tietyissä tilanteissa oiva työkalu. Sopimus voidaan tehdä suullisesti, sillä istumalla. Mutta normaalisti sen tekemisessä kannattaa käyttää harkintaa.

Aina on syytä kysyä ja ymmärtää mikä tilanne on ilman sopimusta tai tiettyä sopimuskohtaa. Esimerkiksi, jos osakassopimus ei sisällä kilpailukieltopykälää, saako osakas tuolloin vapaasti kilpailla yhtiön liiketoiminnan kanssa? Erilaisista vastuista ja velvollisuuksista ei kannata sopia ellei ymmärretä, miksi osakassopimusta ollaan tekemässä ja mihin sitä tarvitaan.

Älä tee huonoa osakassopimusta

Joskus sopimuksen tekemättä jättäminen säästää sekä aikaa että rahaa ja voi olla edullisempaa kuin sen tekeminen. Lisäksi huonosti kirjoitettu osakassopimus antaa aihetta tulkintaerimielisyyksiin eli oikeudenkäynteihin. Pahimmassa tapauksessa koko osakassopimus voi olla pätemätön.

Osakassopimus kannattaa siis tehdä huolellisesti.

Jos haluat ymmärtää enemmän ja sinulla on aiheeseen liittyviä kysymyksiä, osallistu SEFE:n osakassopimuksia koskevaan webinaariin perjantaina 25.10 klo. 9-10. Lue lisää webinaarista ja ilmoittaudu (vain SEFE:n jäsenille).

Kirjoitus on julkaistu myös SEFE:n blogissa .