MyFondia VirtuaaliLakimies
15. joulukuuta, 2015

Miksi henkilöstöasioissa kannattaa kilauttaa juristille?

Työoikeus on pääosin pakottavaa lainsäädäntöä, joka on säädetty heikomman osapuolen eli työntekijän suojaksi. Lainsäädännön lisäksi monien työnantajayritysten tulee noudattaa alansa yleissitovaa tai erityissitovaa työehtosopimusta sekä sen lisäksi konsernin kirjoitettuja toimintaperiaatteita. Näistäkään ei aina löydy vastausta käsillä olevaan kysymykseen, vaan sitä on lähdettävä etsimään lain esitöistä, oikeuskirjallisuudesta tai oikeustapauksista. Saattaa olla että oikeustapauksia pitää mennä kaivamaan aina EU-tasolle asti, jos Suomessa asiasta ei ole annettu ennakkopäätöstä. Voisi sanoa, että työoikeus on varsinainen pykäläviidakko, jossa ennen päätöksentekoa tai toimintaa on parempi tarkastaa juridiset perusteet.

Laittomat työsuhteen päättämistapaukset pääsääntöisesti riitautetaan joko työntekijän tai tämän ammattiliiton toimesta. Henkilöstö on nykypäivänä varsin valveutunutta omista oikeuksistaan, joten työnantajien ei kannata yrittää luovia sieltä mistä aita on matalin. Tavanomaista on nykyisin, että päättämistapauksissa korvausvaateena on työntekijän 3-24 kuukauden palkkaa vastaavan summan lisäksi myös hyvitysvaatimus liittyen syrjintään tai tasapuolisesta kohtelusta poikkeamiseen tai yhteistoimintalainrikkomukseen, tai jopa kaikki nämä yhdessä, jolloin puhutaan jo huomattavista summista yhtä työntekijää kohden. Puhumattakaan siitä, että päättämistapauksissa esitetään yleisesti myös erilaisia väitteitä kiusaamisesta tai epäasiallisesta käytöksestä, joista vaaditaan korvausta. Pahimmassa tapauksessa asiaa ajetaan työrikoksena, jolloin virallinen syyttäjä astuu mukaan prosessiin ajamaan työnantajan edustajille henkilökohtaisia rangaistuksia.

Työoikeudessa vallitsee voimakas vastakkainasettelu varsinkin ammattiyhdistysnäkökulmasta. Parhaimmassa tapauksessa me työoikeusjuristit toimimme kuitenkin kuten yrityksen oma työsuhdepäällikkö. Meidän tehtävä on myös kiperissä tilanteissa muistuttaa työnantajia, että hyvinvoiva ja oikeudenmukaisesti kohdeltu henkilöstö on voimavara, johon kannattaa satsata ja jota kannattaa vaalia. Yritykselle ei esimerkiksi tuota etua tehdä pakottavan lainsäädännön vastaisia työsopimuksia, kun se ei edesauta yritystä saamaan parasta mahdollista työvoimaa palkkalistoilleen.

Olen huomannut, että työnantajayrityksissä tehdään henkilöstöä koskevia päätöksiä verrattain hatarin perustein ja hirmuisessa kiireessä. Tällaisissa tilanteissa, tai mielellään jo aikaisemmin, työoikeusjuristi on hyvä ottaa mukaan asian tarkasteluun. Monesti suunnitelluille päätöksille löytyy myös parempia vaihtoehtoja. Me työoikeusjuristit ohjeistamme työnantajia toivottavista toimintatavoista ja muistutamme asiakastamme myös siitä, mitä riskejä päätökset sisältävät ja mitä muita kustannuksia toimista tai toimimattomuudesta voi koitua työnantajalle. Työnantajan ei kannata laiminlyödä henkilöstönsä hyvinvointia, sillä pitkässä juoksussa työnantaja saattaa joutua maksamaan yhteiskunnalle takaisin työttömyysvakuutusmaksun omavastuuosuudet. Esimerkiksi noin 50-vuotiaan 2000 euron kuukausipalkalla olevan työntekijän ennenaikainen eläköityminen maksaa työnantajalle noin 110.000 euroa.

Tämän takia henkilöstöasioissa kannattaa usein ensin kilauttaa juristille.