MyFondia VirtuaaliLakimies
23. maaliskuuta, 2016

Miksi Fondia on tienraivaajayritys?

Fondia palkittiin pari viikkoa sitten Lontoossa MPF Awards 2016 tienraivaajayrityssarjan (”mould-breaking firm”) hopeamitalilla. Kilpailun järjestää vuosittain Managing Partners’ Forum, joka edistää hyvää johtamista eri alan asiantuntijayrityksissä (lakipalveluidentarjoajat, tilintarkastajat, johdon konsultit ja kiinteistöasiantuntijat). Organisaation jäseninä ovat käytännössä kaikki Euroopan suurimmat toimijat yllä mainituilla aloilla. Mikä sai piskuisen suomalaisen Fondian pärjäämään kovassa kisassa?

Anyone under the misapprehension that it is just UK and US firms that are leading the way with innovation need look no further than Fondia to put themselves right. Saying that, continental Europe is arguably no hotbed of mould-breaking legal practice, making its achievements all the more impressive. Fondia’s Legal Department as a Service means that a remarkable proportion of the firm’s income is recurring, while its free Virtual Lawyer offering shows an appreciation of what clients are prepared to pay for. It is no surprise that so many significant companies are now Fondia clients.

Näin kuului tuomariston perustelu Fondian kakkossijalle. Manner-Euroopan innovatiivisuus ei saa kummoisia pisteitä isobritannialaiselta tuomaristolta, joka on jo muutaman vuoden ajan saanut tottua kaiken aikaa kiihtyvään innovointiin omassa saarivaltakunnassaan. Lähtölaukauksena tälle suotuisalle kehitykselle on toiminut vuonna 2011 voimaan tullut ABS:t (”alternative business structures”) mahdollistava lainsäädäntö (Legal Services Act 2007). ABS-yrityksessä myös muut kuin juristit voivat tuottaa asiakkaalle suoraan myytävää lakipalvelua, toimia tällaisen yrityksen johdossa tai omistaa siitä osan. ABS:t saattavat tarjota lakipalvelun yhdistettynä johonkin muuhun palveluun (mm KPMG, EY and PwC) tai ne voivat hakea oman pääoman ehtoista rahoitusta yrityksen ulkopuolelta esim. mittaviin teknologiainvestointeihin. Britanniassa ainakin Gateley on listattu Lontoon pörssin AIM (”Alternative Investment Market”) -listalle. Maailman ensimmäinen tällä saralla oli puolestaan Slater & Gordon, joka listautui Australian pörssiin jo vuonna 2007. ABS-lainsäädännön perimmäisenä tarkoituksena on edistää kilpailua lakialalla ja näin paremmin vastata erilaisten asiakkaiden tarpeisiin.

Katsotaanpa tarkemmin tuomariston mainitsemia uraauurtavia palveluita, joista Fondia palkittiin. LDaaS™ (”Legal Department as a Service”) -palvelu on kokonainen tai osittainen lakiosasto, jonka saa ostaa joustavana palveluna. Fondia toimii asiakkaan kumppanina ja hoitaa juoksevan juridiikan voimassa olevan palvelusopimuksen mukaisesti. Fondian juristitiimi ei pelkästään odottele asiakkailta tulevia ”toimeksiantoja”, vaan vastaa sovitussa laajuudessa mahdollisten ongelmien ennaltaehkäisystä. Lakiasioiden hoidon suunnitelmallisuus varmistetaan säännöllisesti päivitettävällä lakiosastosuunnitelmalla. Virtuaalilakimies / VirtualLawyer taas on ilmainen, maallikkokielellä kirjoitettu liikejuridiikan tietopankki, joka sisältää 1700 artikkelia suomeksi ja englanniksi ja johon saa pienestä lisämaksusta yhdistettyä Fondian juristien laatimat asiakirjamallit. Tämän tee-se-itse -palvelun takana on oivallus siitä, että 2010-luvulla pelkällä juridisella tiedolla ei ole juurikaan arvoa, joten sen voi yhtä hyvin antaa asiakkaille ilmaiseksi.

Kyynikko väittää nyt, etteivät nämä innovatiivisina palkitut palvelut ole järin vallankumouksellisia moneen muuhun alaan verrattuna. Olen täsmälleen samaa mieltä. On vain kyse maalaisjärjen käytöstä, turhien koukeroiden ja krumeluurien poistosta ja pitkäaikaiseen, tiiviiseen asiakassuhteeseen panostamisesta. Yhdistämällä perinteisesti vahvan teknologiaosaamisensa asiakasnäkökulmaan pohjautuviin palvelumalleihin Suomi voisi toimia laajemminkin suunnannäyttäjänä nykyaikaisten asiantuntijapalvelukonseptien vientimaana.