MyFondia VirtuaaliLakimies
27. elokuuta, 2013

Markkinoinnin haasteellinen maailma

Kuluttajat ja yritykset kohtaavat mainontaa ja markkinointia lähestulkoon koko ajan ja joka paikassa. Markkinointi on tehokas tapa välittää kohderyhmille yhteiskunnassa vallitsevia arvoja. Etenkään nuorten aikuisten arvomaailmaan ei tulisi pyrkiä vaikuttamaan kielletyillä teoilla. Voiko mitä tahansa sanoa ja tehdä osana yrityksen markkinointia? Soneran markkinointitempauksessa jopa poliisi kutsuttiin paikalle! Ja tämä oli vasta uuden palvelukonseptin ennakkomarkkinointia. Unohdettiin myös kertoa, että kyseessä oli mainos. Tämän tiedon puute oli ehkä suurin virhe kampanjassa. Tiedon puuttuminen sai ihmiset luulemaan, että ulkomainoksen tärvely Helsingin rautatieasemalla oli poliisiasia ja X-merkit Soneran sivuilla vakava tietoturvaongelma.

Markkinoinnin ja mainonnan säännöt Yritysten markkinointia ohjaavat monet säännöt. Lainsäädännön tasolla tärkeimmät ovat kuluttajansuojalaki sekä laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa. Mainonnan lähtökohtana on aina mainonnan tunnistettavuus. Kuluttajilla on oikeus tietää, milloin heihin vaikutetaan kaupallisesti. Mainos on siten aina voitava tunnistaa mainokseksi.

Mainonnassa ei saa valehdella. Alaikäiset ja vanhukset tulee huomioida. Kaikenlainen syrjintä on kiellettyä. Aggressiivisia menetelmiä ei saa käyttää. Hintatiedot tulee olla selkeästi merkittyjä. Ympäristöväitteiden tulee perustua faktaan. Kilpailijoita ei saa mollata. Lisäedut ja kylkiäiset tulee yksilöidä ja edun tulee olla ymmärrettävässä muodossa. Arpajaisiin tulee kaikkien voida osallistua ilman ostopakkoa. Väkivaltaa eikä pelottelua saa käyttää mainonnan välineenä.

Kaiken tämän sääntelyn jälkeen voi antaa mielikuvituksen lentää! Miten onnistua? Miten yrityksen mainoskampanja erottuu muista? Miten tavoittaa kohderyhmä? Miten toteuttaa onnistunut mainoskampanja?

Kuten tiedämme lasten kasvatuksesta, niin varma tapa saada huomiota, on tehdä jotain kiellettyä. Sonera sai paljon huomiota eri medioissa eli siinä mielessä mainoskampanja onnistui hyvin. Mainonnan tavoitteet ja kohdeyleisö varmasti saavutettiin. Kiinnostus X -palvelukonseptiin herätettiin ja voisin veikata, että Soneran nettisivuilla rikottiin kävijäennätyksiä. Se, rikottiinko myös lainsäädäntöä ja mitä seuraamuksia siitä tulee, jää nähtäväksi.