MyFondia VirtuaaliLakimies
4. marraskuuta, 2016

Lupamenettelyt sujuvimmiksi digitalisaatiota hyödyntäen

Ympäristöministeriössä on alkamassa lainsäädäntöhanke, jonka tavoitteena on tehdä lupa-asioinnista asiakkaalle helppoa ja sujuvaa. Onnistuessaan lainsäädäntöhanke takaisi asiakkaalle ns. yhden luukun –periaatteen eli asiakkaan tarvitsisi asioida vain yhden viranomaisen kanssa ja asiakas voisi samalla hoitaa kuntoon kaikki hankkeeseensa tarvitsemat luvat. Aloitettu uudistus tulisi koskemaan muun muassa ympäristölupia, vesilain mukaisia lupia, luonnonsuojelulain mukaisia poikkeuspäätöksiä, ympäristövaikutusten arviointia ja rakennuslupia. Käynnistyneen tavoitteena on saada aikaan ympäristöllisiä menettelyjä sujuvoittava laki, mikä puolestaan on edellytys sille, että yhden luukun malli voidaan toteuttaa. Käytännössä siis haetaan mallia, jossa yhdeltä pisteeltä saisi tiettyyn hankkeeseen tarvittavat luvat eikä nykyistä usean eri viranomaisen kanssa asiointia useine eri osallistamisineen enää tarvittaisi.

Sujuvampi menettely todennäköisesti myös nopeuttaisi lupaprosesseja. On myös mahdollista, että yhden luukun malliin kuuluva menettelyjen yhteensovittaminen pidentäisi yksittäiseen menettelyyn kuluvaa aikaa, mutta kokonaisuudessaan hankkeesta voitaisiin tehdä tarvittavat päätökset selvästi nykyistä nopeammin. Samalla eri lupa- asioihin sisältyvät lausunnot ja kuulemiset voitaisiin koota yhteen menettelyyn.

Uudistushanke on tervetullut, sillä eri hankkeet viivästyvät monesti useiden eri viranomaisten lupakierrosten ja niihin liittyvien osallistamis- ja valitusprosessien vuoksi. Mielenkiintoista hankkeessa on kuitenkin, että alueiden käytön suunnittelu, kaavoitus mukaan lukien, jäisi yhden luukun –periaatteen ulkopuolelle. Näin siitä huolimatta, että tunnustetaan alueidenkäytön suunnittelulla olevan olennainen merkitys lupa- ja muiden asioiden menettelyjen kestoon. Nähtäväksi jää, mitä ratkaisuja alueiden käytön suunnittelun ja kaavoituksen tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi on odotettavissa

Yhden luukun –malli ei kuitenkaan ole valmis hetkessä. Menettelyjen yhteensovittaminen se vaatii julkishallinnolta sähköisen asioinnin kehittämistä ja sitä tehdäänkin osana laajempaa digitalisaatiota. Hankkeen valmistelua varten nimetyn ohjausryhmän työkin jatkuu 31.12.2017 saakka. Tavoitteena on, että hallituksen esitys yhdennetyistä ympäristömenettelyistä annetaan eduskunnalle keväällä 2018. Nopeaa muutosta ei siis ole tulossa, mutta on ainakin jotain, mitä odottaa.