MyFondia VirtuaaliLakimies
27. huhtikuuta, 2016

Lakipalvelujen asiakkaat haluavat liiketoimintalähtöisyyttä

Osallistuin yhdessä kolmen muun fondiaanin kanssa maaliskuussa Lontoossa pidettyyn vuotuiseen MPF Summit –tapahtumaan. MPF (Managing Partners’ Forum) on yhteisö, jonka tavoitteena on kehittää asiantuntijayritysten johtamista. Yksi avainpuhujista tämän vuoden tapahtumassa oli amerikkalainen Susan Hackett. Susan on Legal Executive Leadership –yhtiön toimitusjohtaja ja laajalti tunnustettu yritysjuridiikan palvelujen uudistaja ja ”New Law” –toiminnan kehittäjä. Hän on myös toiminut johtotehtävissä yli 20 vuotta Association of Corporate Counsel –yhdistyksessä, joka tarjoaa yritysten sisäisille juristeille ammatillista kehittymistä.

Susanin aihe ” Growth: Attracting and Serving Clients” fokusoi yritysjuridiikan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin USA:ssa. Esitys tukeutui vankkaan tutkimustietoon ja oli tapahtuman mielenkiintoisin puheenvuoro. USA on maailman suurin lakipalvelujen markkina ja vaikka oikeusjärjestelmät eroavatkin monissa Euroopan maissa, silti on erittäin todennäköistä, että USA:n trendit nimenomaan asiakastarpeiden osalta ovat hyvin relevantteja myös täällä.

Tässä ovat tiivistetysti Susanin puheenvuoron keskeiset viestit:

Yritysjuridiikan tehtävä on edistää liiketoimintaa

Yrityksillä ei ole juridisia vaan liiketoimintahaasteita. Sekä yrityksen sisäisiä juristeja että ulkopuolisia palveluntarjoajia arvioidaan nykyään ”kyvyllä kumppanoitua yritysjohdon kanssa edistämään liiketoimintaa ja vähentämään riskejä, mikä on ennakoiva, ei korjaava malli”. Tämä edellyttää juristeilta aitoa yritystoiminnan ja eri toimialojen ymmärrystä. Niiden rinnalla odotetaan myös, että juristit hallitsevat paremmin jo muissa yrityksen toiminnoissa tarvittavia taitoja kuten esimerkiksi projektien ja prosessien tehokasta johtamista, teknologian hyödyntämistä tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi sekä tiimeissä työskentelyä.

”Iso joukko lakimiehiä työskentelemässä kellon ympäri” ei ole lisäarvon mittari

USA:ssa 93% yritysten ylemmästä johdosta arvioi lakitoimistokumppaninsa toimivan tehottomasti vuonna 2015. 67% yritysten juristeista oli lopettanut yhteistyön vähintään yhden lakitoimiston kanssa samana aikana. Lakipalvelujen asiakkaiden tarpeet ja palvelujen tarjonta eivät selvästikään kohtaa kovin hyvin. Yhä enenevässä määrin perinteisten asianajotoimistojen tuottama työ siirtyy joko yritysten sisäisille juristeille tai muille asiantuntijoille, automatisoidaan teknologiaa hyödyntäen tai sen tekee jokin uudenlainen juridiikan palvelujen tuottaja.

Arvon määrittää jatkuva kehittyminen sekä tulokset

Susanin mukaan asiakkaat ovat häkellyttävän yksimielisiä siitä, mitä he tarkoittavat halutessaan lisäarvoa tuottavia lakipalveluja. Hän otti esille hinnoittelun, joka on yleisesti ensimmäinen teema, kun puhutaan arvon määrittämisestä. Ehkäpä yllättäen ”alhainen hinta” on yleensä viimeisenä asiakkaiden preferensseissä. Sitä oleellisempana pidetään hinnoittelun läpinäkyvyyttä, ennakoitavuutta ja lopputuloksia, mitä kustannuksilla on saatu aikaiseksi. Asiakkailla on lisäksi muita keskeisiä toiveita lakipalveluiden tuottajalle: esimerkiksi projektien ja prosessien hallinta sekä osaamisen ja ihmisten kehittäminen, jotta toiminta olisi tehokasta ja yhteistyö liiketoiminnan kanssa olisi sujuvaa. Lisäksi halutaan nähdä, että juristit pystyvät hyödyntämään monien alojen osaajia ja teknologiaa. Siis samoja asioita, joilla lisätään tuottavuutta myös muissa liiketoiminnan osissa nykyään.

Vain pari vuotta sitten olin itsekin toisella puolella pöytää, lakipalvelujen asiakas useissa eri yrityksissä. Täytyy sanoa, että tunnistan todella hyvin Susanin viestit ja uskon että kuka tahansa yrityspäättäjä on samoilla linjoilla. Me Fondiassa olemmekin olleet hyvin inspiroituneita näistä viesteistä, koska olemme rakentaneet strategiamme ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme juuri tällaisia asiakastarpeita vastaamaan.