MyFondia VirtuaaliLakimies
29. marraskuuta, 2018

Lakipalveluita ostamassa – vertailussa case sekä jatkuva palvelu

Kun yritys tarvitsee avukseen juridista osaamista, herää väistämättä kysymys: ostetaanko lakipalvelu casena vai jatkuvana palveluna? Kummallakin ostotavalla on omat hyvät ja huonot puolensa. Tässä blogiartikkelissa selvitämme näiden kahden yleisimmän ostotavan hyviä sekä huonoja puolia, ja autamme sinua löytämään yrityksellesi sopivimman ostotavan.

Yrityksen juridiset tarpeet skaalautuvat pitkälti yrityksen koon mukaan; mitä isompi yritys, sitä enemmän on juridisia tarpeita. Fakta on kuitenkin se, että minkä tahansa kokoinen yritys saattaa kohdata juridisia haasteita, jolloin avuksi kannattaa hälyttää yritysjuridiikan ammattilaiset.

Juridista apua ostetaan usein joko yksittäisen casen muodossa tai jatkuvana palveluna. Casella tarkoitetaan lakipalvelun ostoa yksittäistä tapausta, kuten yrityskauppaa, varten. Jos yritys on puolestaan jatkuvan palvelun asiakkaana, on sillä käytössä tietty lakimiestiimi taukoamatta, niin kauan kuin jatkuvaa palvelua halutaan jatkaa. Milloin sitten kannattaa suosia kutakin ostotapaa – siitä lisää seuraavaksi!

Ole ajoissa liikenteessä lakipalveluita ostaessa – minimoi riskit ja kustannukset

Kun puhutaan yritysjuridiikan palveluista, voidaan lähtötilanne kuvitella satamaksi, jossa lähtöään odottaa laiva. Laiva voi olla esimerkiksi aluillaan oleva yrityskauppa, jonka määränpäänä on onnistunut kauppa, jossa molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä. Onnistunutta kaupankäyntiä varten on matkattava oikeaan suuntaan kohti yrityskaupan satamaa. Oikean suunnan säilyttäminen vaatii usein taustalle juridista tuntemusta. Kun heti laivamatkan suunnitteluvaiheessa mukana on juristi, joka osaa navigoida laivalle oikeaa reittiä, vältytään siltä, että ajaudutaan karille.

Valitettavan usein case-juristipalveluiden ostotilanteeseen havahdutaan vasta silloin, kun laiva on ajautunut jo kunnolla väärään suuntaan. Tyypillinen tilanne on esimerkiksi sellainen, että ollaan yrityskaupan neuvotteluiden loppupäässä, kun vasta havahdutaan palkkaamaan juristi tarkistamaan kaupan juridinen puoli. Tällöin laiva on saattanut ajautua niin pahasti hakoteille, että suunnan korjaamiseen voi palaa rutkasti sekä aikaa että rahaa.

Siinä missä case-lakipalveluiden ostot tuppaavat usein olemaan laivan suunnan korjaamista, voidaan jatkuvalla palvelulla puolestaan välttyä kokonaan tilanteilta, joihin case-palveluita ostetaan. Jos heti yrityskaupan suunnitteluvaiheesta alkaen mukana on osaava juristitiimi, laiva lipuu myötätuulessa oikeaa reittiä pitkin kohti yrityskaupan satamaa.

Jatkuvan palvelun asiakkaana osaava tiimi tukenasi

Laivamatka tarvitsee onnistuakseen osaavan miehistön. Kun yritys on juridisen avun tarpeessa, parhaaseen lopputulokseen päästään yleensä silloin, kun taustalla on yrityksen ja sen bisneksen tunteva juristitiimi.

Fondialla jatkuvan lakipalvelun yritysasiakkaalle räätälöidään oma muutaman hengen juristitiimi, joka sisältää lähes poikkeuksetta asiakkaan alaan erikoistuneita juristeja. Juristitiimi pyrkii tuntemaan asiakkaansa bisneksen läpikotaisin. Yritykseen tutustuminen pitää aina sisällään alkukartoituksen haastatteluineen, mutta sen lisäksi se voi sisältää esimerkiksi asiakasyrityksen toimistolta käsin työskentelemistä sekä yrityksen hallituksen ja johtoryhmän kokouksiin osallistumista sihteerin tehtävissä. Juristitiimin lisäksi asiakkaan käytössä on koko Fondian moniosaava 140 juristin repertuaari.

Samoin kuin jatkuvan lakipalvelun asiakkaalle, pyritään myös case-lakipalvelun asiakkaalle valitsemaan mahdollisimman osaava ja yrityksen bisneksen tunteva tiimi tai lakimies yrityksen avuksi. Etenkin tapauksissa, joissa case-palveluita ostetaan toistuvasti samalta lakitoimistolta, oppii lakitoimisto tuntemaan yrityksen kunnolla. Ongelma voi kuitenkin muodostua silloin, jos lakitarpeita ulkoistetaan jatkuvasti case-muotoisesti eri lakitoimistoille. Silloin joudutaan joka kerta aloittamaan tutustuminen alusta. Uudelleen tutustuminen on työlästä, eikä tällöin yrityksen ja lakitoimiston välille ehdi välttämättä muodostua samanlaista luottamussuhdetta kuin jatkuvan lakipalvelun kohdalla.

On hyvä huomioida, että case-palveluita ostettaessa yrityksen pitää itse ymmärtää, milloin tarvitsee avukseen juridiikan ammattilaisia, kun taas jatkuvassa palvelussa juristitiimi pitää huolen juridisista tarpeista ja ottaa yhteyttä, kun apu on tarpeen.

Jatkuvuus tuo varmuutta

Jos jatkuvan lakipalvelun avulla lakitoimisto oppii tuntemaan yrityksen, toimii se myös toisinpäin. Jatkuvan palvelun asiakkaana yritys oppii tuntemaan lakitoimiston toiminta- ja laskutustavat sekä työnjäljen. Jatkuvuus tuo siis varmuutta niin kustannusten kuin laadunkin hallintaan.

Varmuutta tuo myös se, että jatkuvan lakipalvelun asiakkaana kynnys avun pyytämiseen on matala, sillä se ei tuo lisäkustannuksia. Lisäkustannusten pelko johtaa usein siihen, että apua ei uskalleta tai haluta pyytää. Kun lisäkustannuksista ei ole pelkoa, voidaan pienimmistäkin mieltä askarruttavista asioista kysyä. Proaktiivisella otteella pystytään ennaltaehkäisemään suurempien ongelmien syntymistä ja täten säästämään kustannuksista. Ongelmien korjaaminen jälkikäteen on nimittäin yleensä paitsi työlästä myös kallista.

Joustavuutta lakipalveluostoksilla

Lakipalveluiden ostaminen on yritykselle aina taloudellinen panostus. Tämän kaltaisissa taloudellisissa panostuksissa joustavuus on ostajan näkökulmasta tärkeä ominaisuus.

Case-ostotavan joustavuus perustuu siihen, että se sitoo yritystä vain yksittäisen casen ajaksi. Kun case on hoidettu, yhteistyö lakitoimiston ja yrityksen välillä päättyy siihen – ellei yhteistyötä haluta jatkaa. Lakipalveluiden ostaminen case-muodossa voi olla kätevä tapa vertailla eri lakitoimistoja ja niiden toimintatapoja, ja löytää siten itselleen sopivin lakitoimisto.

Toisaalta jatkuvaa palveluakin pystyy testaamaan ihan yhtä lailla kuin case-palvelua. Tällöin pääsee myös nauttimaan kaikista jatkuvan palvelun hyödyistä, kuten lakikartoituksesta, tiimityksestä ja proaktiivisuudesta, joita case-palvelu ei sisällä. Fondian tarjoama jatkuvan palvelun voi irtisanoa kahden kuukauden irtisanomisajalla. Helpon irtisanomisen lisäksi jatkuvan palvelun asiakkaana juristitiimin juristeja voidaan myös vaihtaa, jos tiimin työskentelyyn ollaan tyytymättömiä.

Lakipalveluiden tarkoituksena on helpottaa yrityksen toimintaa, ei vaikeuttaa sitä. Laadukkaiden juridisten toimenpiteiden avulla voidaan minimoida sekä riskejä että kustannuksia, ja tehdä täten tuloksellisempaa liiketoimintaa. Tutustu paremmin erilaisiin lakipalveluiden ostotapoihin näppärässä oppaassamme!

Lue lisää aiheesta:

Juridiikka liiketoiminnan tukena - ei piikkinä lihassa

Kasvuyrittäjän viisi syytä miettiä juridiikkaa

Älä kompastu juridiseen sudenkuoppaan – muista nämä vastuusi toimitusjohtajana

Yrityskaupat eivät ole rakettitiedettä – olennaista on huolellisuus ja oikeanlainen neuvonanto

Tutustu palveluihimme:

LDaaS-Lakiosastopalvelu yrityksesi arkea helpottamaan

Yritysjärjestelyt ja rahoitus

Riidanratkaisu

Verotus