MyFondia VirtuaaliLakimies
5. helmikuuta, 2010

Lakimies Intiasta?

Ulkoistaminen on ollut trendi jo toistakymmentä vuotta. Välillä ulkoistaminen on ollut kiivaampaa, välillä rauhallisempaa. Tällä hetkellä ulkoistamismarkkinoilla näyttää jälleen menevän lujaa. Perinteisesti ulkoistaminen on koskettanut IT-toimintoja, asiakaspalvelukeskuksia tai kiinteistönhoitoa, viime aikoina myös esim. taloushallintoa ja R&D–toimintoja. Maailmalla on jo jonkin aikaa ollut palveluyrityksiä, jotka ovat erikoistuneet juridisten asioiden ulkoistamiseen. Puhutaan ns. LPO-liiketoiminnasta ( Legal Process Outsourcing ).

LPO-liiketoiminta on PWC :n ja Duke University :n tekemän tutkimuksen mukaan kaikkein nopeimmin kasvava ulkoistuksen ala tällä hetkellä. Myös saavutetut kustannussäästöt ovat tällä alalla suurimmat, jopa 45 %, kun ne esim. IT-ulkoistuksissa jäävät n. 35 % luokkaan. Suurin osa LPO-yrityksistä on sijoittunut Intiaan. Intialaisilla on etuna iso määrä suht hyvin koulutettuja, englannin kieltä taitavia lakimiehiä, jotka hallitsevat common law -oikeusjärjestelmän perusteet.

LPO-yritysten asiakkaat ovat toistaiseksi olleet lähinnä yhdysvaltalaisia yrityksiä ja toisia asianajotoimistoja. Yritykset ovat ulkoistaneet sopimusten laadintaa Intiaan. LPO soveltuu hyvin toimintaan, jossa tehdään suuri määrä standardinomaisia esim. osto- tai myyntisopimuksia, joissa neuvotellaan vain muutamista kohdista. Toinen LPO-yritysten kasvava alue on ollut avustaminen oikeudenkäynnissä, erityisesti sen valmistelussa. LPO-yritykset käyvät läpi todistelumateriaalia ja valmistelevat sitä oikeudenkäyntiä varten. Tällaista ns. discovery-prosessissa syntynyttä materiaalia saattaa olla tuhansia, jopa miljoonia A4-sivuja. Tällaisen tietomäärän läpikäyminen yhdysvaltalaisten lakimiesten tuntihinnoilla maksaisi omaisuuksia, mutta Intiassa vain murto-osan tästä.

Suomalaiset yritykset eivät vielä ole laajassa mittakaavassa ulkoistaneet lakiasioitaan Intiaan. Syy lienee se, ettei Suomessa ole sen kokoluokan oikeudenkäyntejä kuin Yhdysvalloissa eikä meillä ole käytössä vastaavaa discovery-prosessia, jossa syntyisi niin massiivisia määriä oikeudenkäyntimateriaalia. Meillä on myös suhteellisen vähän globaaleja yrityksiä, jotka tekisivät suuria määriä standardoituja sopimuksia. Lisäksi yksi este lienee kielikynnys; Suomessa ainakin oikeudessa asiat esitetään jommallakummalla kotimaisella kielellä, eikä Intiasta löydy montaa suomea tai ruotsia osaavaa, saati Suomen lakia tuntevaa lakimiestä.

Fondia on tarjonnut ulkoistettua lakiasioiden hoitoa jo useamman vuoden ajan. Emme vielä ole siirtäneet työtä Intiaan, tosin olemme seuranneet alan kehitystä tiiviisti. Väitämme silti, että asiakkaamme saavat kustannusetuja ulkoistamalla lakiasiansa joko kokonaan tai osittain meille. Lisäksi meillä on etuja, jota ei intialaisilla kollegoillamme ole; toimimme asiakasta lähellä, sekä fyysisesti että henkisesti. Emme toimi pelkästään asiantuntijoina, vaan myös neuvonantajina. Haluamme antaa monipuolisen ja laajan kokemuksemme asiakkaan käyttöön ja kerromme myös oman mielipiteemme, miten asiakkaamme lakiasiat tulisi hoitaa, jotta ne tukisivat muuta liiketoimintaa.