MyFondia VirtuaaliLakimies
5. helmikuuta, 2010

Lakimiehet muutospaineissa

Lakimiehen ammatti on yksi maailman vanhimmista ja selkeimmistä ammateista. Ammattia on myös pitkään harjoitettu totutulla tavalla ja ilman suuria muutoksia. Teknologian nopea kehitys, juridisen tiedon koko ajan parantuva saatavuus ja yritysten liiketoimintojen virtaviivaistaminen kuitenkin asettavat lakimiehille uusia haasteita. Lakimiehet joutuvat luopumaan monista tutuista töistään, mutta saavat uusia mielenkiintoisia tehtäviä tilalle.

Lakimiehen pitäminen kustannustehokkuutta jahtaavissa yrityksissä ei ole enää itsestäänselvyys. Yritysjuristin – joko oman työntekijän tai osana lakiosastopalvelua ostetun – on ansaittava oman olemassaolonsa oikeutus. Se tapahtuu kolmella tavalla:

  • Hyvä lakimies ei ainoastaan vastaa hänelle esitettyihin kysymyksiin ja pyyntöihin, vaan huolehtii aktiivisesti yrityksen toiminnan laillisuudesta, organisaation osaamisesta ja sopimushallinnosta. Näin yrityksen muulle johdolle jää aikaa keskittyä omiin tehtäviinsä ja edistää yrityksen liiketoimintaa. Yritysjohdon ajalla on suuri vaihtoehtoiskustannus.
  • Hyvä lakimies optimoi jatkuvasti yrityksen riskejä. Kun riskit ovat hallinnassa, niin yrityksen arvo kasvaa ja sen toiminta turvatumpaa. Kaikki liiketoiminta perustuu hallittujen riskien ottamiseen.
  • Hyvä lakimies on neuvottelutaidon ammattilainen ja pelastaa umpikujaan ajautumassa olevat neuvottelut etsimällä luovia ratkaisuja. Hyvä neuvottelija pitää katseen pallossa, ei ajaudu ammatillisiin kukkotappeluihin ja muistaa että paras on kyllin hyvän pahin vihollinen.

Jokaisen yrityksen ja lakimiehen tulisi selvittää, miten hyvin lakimies onnistuu yllä kuvatuissa tehtävissään. Lakimiehestä tulisi myös tehdä investointilaskelma, jossa lakipalvelun tuottamien hyötyjen tulee ylittää lakipalveluun liittyvät kulut.

Nykyisin harvalla yrityksellä tai lakimiehellä on näistä asioista selkeää käsitystä.