MyFondia VirtuaaliLakimies
31. maaliskuuta, 2020

Koronan vaikutukset yritystoimintaan – pieni selviytymispakki etämyynnin pykäläviidakkoon

Kuluttajakaupan toimintamalleja on ravisteltu viimeisten viikkojen aikana ennennäkemättömällä tavalla ja yrittäjiltä on vaadittu nopeaa reagointia vaihtuviin olosuhteisiin. Joidenkin yritysten myynti on siirtynyt kivijalkaliikkeestä lähes 100%:sti etämyyntiin vain muutamassa päivässä.

Odotettavissa on, ettei ”koronakevään” vaikutus jää tältäkään osin lyhytaikaiseksi, vaan verkko-ostaminen yleistyy pysyvästi uusien asiakkaiden löytäessä tiensä verkkokauppoihin.

Etämyynnin sääntely eroaa perinteisessä kivijalkaliikkeessä tapahtuvasta kaupankäynnistä, mutta kuluttajien etämyyntiin liittyvät oikeudet tunnetaan vielä valitettavan huonosti. Tässä tärkeimmät vinkkimme etämyynnin pykäläviidakkoon.

Mitä on etämyynti?

Etämyyntiä ovat esimerkiksi verkkokauppa sekä puhelimitse ja sähköpostitse tapahtuva kaupankäynti kuluttaja-asiakkaan kanssa. Olennaista on se, että tavaran tai palvelun hankkimisesta sovitaan ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä. Kyse on etämyynnistä myös esimerkiksi silloin, kun verkkokaupasta tilatun tuotteen toimitustavaksi on sovittu nouto myymälästä.

Siirtyessäsi etämyyntiin, kiinnitä huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:
1. Anna lain edellyttämät ennakkotiedot.

Kuluttajansuojalaki sisältää 21-kohtaisen listan ennakkotiedoista, jotka kuluttajalle on annettava ennen sopimuksen tekemistä. Kerro kuluttajalle selkeästi erityisesti peruuttamisoikeuteen (ks. tarkemmin kohta 4. alla) liittyvistä ehdoista, menettelyistä ja määräajoista sekä siitä, vastaako kuluttaja mahdollisista palauttamiskustannuksista. Kerro myös, mikäli peruuttamisoikeutta ei ole - lain niin salliessa.

Huolehdi, että kuluttajaa informoidaan mahdollisista toimitusrajoituksista sekä hyväksytyistä maksutavoista ennen tilausmenettelyn käynnistymistä.

2. Ilmoita ennen tilauksen tekemistä lopullinen kokonaishinta mahdollisine kuluineen ja varmista, että kuluttaja hyväksyy maksuvelvollisuuden.
3. Toimita kuluttajalle tilausvahvistus ja peruuttamislomake.

Toimita kuluttajalle tilausvahvistus sekä peruuttamislomake viimeistään tuotteiden luovutusajankohtana ja varmista, että ne sisältävät lain vaatimat tiedot.

4. Huomioi kuluttajan peruuttamisoikeus.

Valtaosaa etämyyntituotteista koskee lakisääteinen peruuttamisoikeus, ja kuluttaja voi mistä tahansa syystä perua kaupan ilmoittamalla siitä kauppiaalle 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Peruuttamisoikeus tarjoaa kuluttajalle oikeuden tutustua tuotteeseen samaan tapaan kuin kivijalkaliikkeessäkin.

Huomaathan, että jos kuluttajalle ei ole ennen sopimuksen tekemistä annettu riittäviä tietoja peruuttamisoikeudesta, kuluttajan peruuttamisoikeus voi pidentyä jopa 12 kuukaudella.

5. Informoi kuluttajaa asianmukaisesti henkilötietojen käsittelystä sekä evästekäytännöistä.

Verkossa tapahtuva kaupankäynti edellyttää asiakkaan henkilötietojen keräämistä, jotta tilatut tuotteet voidaan toimittaa sovitusti. Verkkokaupan asiakkaita tuleekin informoida henkilötietojen käsittelystä: kerro, minkä tyyppisiä henkilötietoja käsitellään, mitä tarkoitusta varten, millä oikeusperusteella, ja kuinka kauan tietoja säilytetään. Informointivelvollisuus on varsin laaja ja pitää sisällään myös muita kuin tässä mainittuja seikkoja.

Verkkokaupan tuotteiden mainonnan tukena käytetään myös yleisesti evästeteknologiaa hyödyntävää Facebook - tai Google -mainontaa. Tällöin on tärkeää, että informoit verkkokaupan käyttäjiä evästeiden käytöstä, muun muassa siitä, minkä tyyppisiä evästeitä sivustolla käytetään ja siitä, millä tavalla käyttäjä voi hallita evästeasetuksiaan.

6. Varmista, että kaikkia asiakkaita kohdellaan samoin ehdoin kansalaisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta.

Voit valita verkkokauppasi toimitusalueen ja käytössä olevat maksutavat vapaasti. Toisessa EU-maassa asuvalla asiakkaalla on kuitenkin oltava oikeus esimerkiksi tilata tuotteita verkkokaupan toimitusalueella sijaitsevaan osoitteeseen tai hakea tuotteet myyjän toimipisteestä. Myös syrjiminen esimerkiksi luottokortin myöntämismaan perusteella on kielletty.

Etämyyntiä koskeviin sääntöihin on syytä perehtyä, sillä kuluttajien oikeuksia ei voi sopimusehdoin heikentää. Rajat ylittävää verkkokauppaa harjoittavan suomalaisyrityksen on myös suositeltavaa harkita toimitusmaan lainsäädännön selvittämistä erityisesti niiden maiden osalta, joihin suunnataan aktiivista markkinointia, sekä EU:n ulkopuolisten maiden osalta.

Asiantuntijamme ovat koostaneet vastauksia yleisimmin esitettyihin kysymyksiin koronaepidemian vaikutuksista yritystoimintaan ja löydät ne blogistamme Koronavirus COVID-19 - juristilta usein kysyttyä. Saat myös muista blogeistamme ajankohtaista tietoa koronaan liittyen.

Mikäli tarvitset henkilökohtaista apua, voit varata ajan sinua askarruttavien kysymysten läpikäyntiin juristimme kanssa täältä. Tavoitat juristimme koronaepidemiaan liittyvissä asioissa myös sähköpostitse osoitteessa corona@fondia.com.