MyFondia VirtuaaliLakimies
6. huhtikuuta, 2020

Koronaepidemian aiheuttamat liikkumisrajoitukset

Uudenmaan liikkumisrajoitukset ovat voimassa tämän hetken tiedon mukaan 28.3.-13.5.2020. Lisäksi hallitus päätti 7. huhtikuuta jatkaa rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tehdyn päätöksen sekä liikenteen rajoittamisen voimassaoloa. Miten tämä vaikuttaa yleiseen liikkumiseen, työmatkaliikenteeseen tai tavara- ja rahtiliikenteeseen. Tarvitaanko liikkumista varten erityinen lupa ja milloin liikkuminen katsotaan välttämättömäksi?

Suomen ulkorajojen rajoitukset 19.3.–13.5.2020

Hallitus päätti 7. huhtikuuta jatkaa rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tehdyn päätöksen sekä liikenteen rajoittamisen voimassaoloa. Voimassaoloaikaa jatkettiin 14.4.–13.5.2020.

Hallituksen tavoitteena on edelleen vähentää liikkumista Ruotsin ja Norjan vastaisella rajalla olevalla luontaisella työssäkäyntialueella. Jatkossa sallitaan vain välttämättömin työmatkaliikenne, ja työntekijällä pitää olla työnantajan osoittama todistus työn välttämättömyydestä.

Pääsääntönä on, että kaikki sisärajojen yli Suomeen saapuvat henkilöt ovat Suomessa oleskelunsa aikana velvollisia noudattamaan Suomen terveysviranomaisten ohjeistusta ja pysymään karanteenia vastaavissa olosuhteissa 14 vuorokauden ajan viimeisestä Suomeen saapumisesta lukien.

Vaatimus pysymisestä 14 vuorokauden karanteenia vastaavissa olosuhteissa ei koske välttämätöntä ensihoidon ja pelastustoimen henkilöstöä tai tavaraliikenteen kuljetushenkilöstöä. Hallitus myös vetoaa työnantajiin, että nämä selvittäisivät keinoja vähentää työntekijöiden rajan yli liikkumista esimerkiksi majoittamalla työntekijöitä työssäkäyntipaikkakunnalla.

Valtioneuvoston päätös: Valtioneuvoston päätös VN 35/2020

Ulkoministeriö suosittelee toistaiseksi välttämään kaikkea matkustamista ulkomaille. Suositus koskee kaikkia maita. Rajoitukset ovat voimassa ainakin 13.5.2020 asti, mutta voivat jatkua sitä pidempään.

Suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta ulkomailta. Suomeen palaavat ihmiset ohjataan kahdeksi viikoksi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Suomessa olevat ulkomaiset matkaajat saavat poistua maasta.

Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu kaikilla rajoilla. Myös välttämätön työmatkaliikenne jatkuu EU:n sisä- ja ulkorajoilla. Helsinki-Vantaan, Maarianhaminan ja Turun lentoasemat pidetään auki, muut lentoasemat suljetaan kansainväliseltä liikenteeltä.

Työmatkaliikkuminen rajan yli

Työnantajan tulee erillisellä lomakkeella perustella, miksi Suomeen tulevan työntekijän työtehtävä on kriittinen ja sellainen, että työsuoritus ei siedä viivästystä. Työnantaja täyttää "Työnantajan perustelu työntekijän maahantulon välttämättömyydestä poikkeustilan aikana" -lomakkeen ja antaa sen työntekijälleen. Suomeen pyrkivä työntekijä esittää tämän lomakkeen rajatarkastuksessa muiden rajanylitykseen vaadittavien asiakirjojen lisäksi.

Ohjeistus rajanylitysliikenteeseen: Rajavartiolaitos Valtioneuvoston päätös: Valtioneuvoston päätös SM/2020/21

Uudenmaan liikkumisrajoitukset on kumottu 15.4.2020 alkaen 

Hallitus antoi 15.huhtikuuta asetuksen Uudenmaan liikkumisrajoitusten välittömästä kumoamisesta.  Tilapäiselle liikkumisrajoitukselle ei katsottu enää olevan oikeudellisia perusteita, sillä valmiuslain 118 pykälän valtuutuksia voidaan käyttää vain, jos se on välttämätöntä. Kumoamispäätös nojaa sosiaali- ja terveysministeriön sekä THL:n arvioihin epidemiatilanteesta. 

Hallitus suosittelee kuitenkin yhä välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista, myös kotimaassa. Kaikki muut rajoitukset pysyvät voimassa ja niiden noudattamista tulee yhä jatkaa. 

Valtioneuvoston päätös:Valtioneuvoston asetus VNK 2020/52

Lisätietoa: Q&A Sisäministeriö Q&A Poliisi Valtioneuvoston tiedote, Uusimaa

Asetukset: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta Valtioneuvoston asetus liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi PDF 316kB Soveltamisasetuksen muistio PDF 512kB

Asiantuntijamme ovat koostaneet vastauksia yleisimmin esitettyihin kysymyksiin koronaepidemian vaikutuksista yritystoimintaan ja löydät ne blogistamme Koronavirus COVID-19 - juristilta usein kysyttyä. Saat myös muista blogeistamme ajankohtaista tietoa koronaan liittyen.

Mikäli tarvitset henkilökohtaista apua, voit varata ajan sinua askarruttavien kysymysten läpikäyntiin juristimme kanssa täältä. Tavoitat juristimme koronaepidemiaan liittyvissä asioissa myös sähköpostitse osoitteessa corona@fondia.com.