MyFondia VirtuaaliLakimies
16. syyskuuta, 2016

Kommentti: EU:n tekijänoikeuslait turbulenssissa - Päättääkö juristi jatkossa musiikkimakusi?

Useiden vuosien keskustelujen tuloksena EU:n komissio ehdotti keskiviikkona 14.9. merkittäviä muutoksia EU:n tekijänoikeuslainsäädäntöön. EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi keskiviikkoisessa puheessaan, että tavoitteena on uudistaa tekijänoikeuslainsäädäntö toimimaan paremmin digitaalisella aikakaudella.

Komission ehdotuksen tärkeimmäksi keihäänkärjeksi on nostettu uudistus, joka mahdollistaisi muusikoille, levy-yhtiöille ja lehtien kustantajille oikeuden vaatia tekijänoikeuskorvauksia etenkin Piilaakson teknojättiläisiltä. Uudistus tarkoittaisi toteutuessaan, että julkaisijat voisivat vaatia tekijänoikeuskorvauksia esim. Googlelta, jos heidän musiikkiaan, uutisiaan, kirjoituksiaan tai muita heidän julkaisujaan esitetään esimerkiksi YouTube- tai Google News -palveluissa.

Komissio haluaa myös, että teknologiayhtiöt velvoitettaisiin käyttämään palveluissaan teknologiaa, jolla pyrittäisiin ennakoivasti estämään tekijänoikeuksia loukkaavan materiaalin julkaiseminen sekä toisaalta, jos julkaisua ei ole pystytty torjumaan, poistettaisiin automaattisesti tällainen materiaali palvelusta. Tällä hetkellä esimerkiksi Youtube-palvelussa tekijänoikeusrikkomuksiin voidaan puuttua ainoastaan tekijänoikeuden omistajan ilmoituksella. Uudistuksella ei kuitenkaan puututtaisi esimerkiksi sosiaalisen median käyttäjien oikeuteen jakaa sosiaalisen median tileillään linkkejä uutisiin, äänitteisiin, videoihin ja muuhun sisältöön.

Ei voitane pitää kovin yllättävänä sitä, että uudistus on vastaanottanut merkittävää vastustusta etenkin teknojäteiltä ja lobbausjärjestöiltä. Esimerkiksi Googlen Caroline Atkinson totesi blogikirjoituksessaan , että komission ehdotus muuttaa internetin paikaksi, jossa kaikki verkkoon ladattu aineisto on ensin annettava juristien hyväksyttäväksi. Atkinsonin lausunto heijastelee laajemmin viimeaikaista trendiä, jossa yhdysvaltalaiset teknojätit ovat osallistuneet poliittiseen keskusteluun vahvoilla tunneargumenteilla pyrkimyksenään vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen. Tuoreessa muistissa on esimerkiksi Applen toimitusjohtaja Tim Cookin vahvasti tunnepitoiset puolustuspuheenvuorot, joilla puolustettiin Applen verokäytäntöjä ja syytettiin EU:n veropäätöstä ´poliittiseksi sonnaksi´

Samoilla linjoilla Googlen kanssa ovat useat vapaamman tekijänoikeuslainsäädännön tukijat ja lobbausjärjestöt kuten esimerkiksi brittiläinen Open Rights Group -järjestö. Kyseisen järjestön toimitusjohtaja Jim Killock totesi lausunnossaan , että komission esitys on taantumuksellinen ja pakottaa yksityiset yritykset toimimaan internetin poliiseina tekijänoikeuksien haltijoiden puolesta. Kriitikot ovat myös tuoneet esille, että uudistus voi toteutuessaan vaikeuttaa teknologia-alan startup-yritysten toimintaedellytyksiä, asettamalla yrityksille haastavia teknisiä vaatimuksia tekijänoikeusrikkomusten valvontaan.

Kuten arvata saattaa, komission esityksellä on kuitenkin tukenaan myös vahva kannatus. Esimerkiksi suomalainen Viestinnän Keskusliitto on tiedotteessaan ilmaissut olevansa tyytyväinen esitykseen ja järjestön lakiasioiden johtaja Satu Kangas on muun muassa todennut tältä osin: ”Piilaakson jättiläiset hyödyntävät eurooppalaisia sisältöjä omassa liiketoiminnassaan. On hienoa, että komissio haluaa eurooppalaisille yrityksille vahvemman aseman näihin jätteihin nähden.” Suomalaiset tekijänoikeusjärjestöt Teosto ja Gramex eivät sen sijaan olleet ainakaan vielä 16.9. mennessä julkaisseet virallista kannanottoaan komission esitykseen. Oletettavaa kuitenkin on, että kyseiset tekijänoikeusjärjestöt suhtautuvat myönteisesti uudistukseen, jolla pyritään parantamaan artistien ja tuottajien asemaa.

On siis selvää, että komission esitys tulee kohtaamaan seuraavissa lainsäädäntövaiheissa voimakasta lobbausta sekä puolesta että vastaan. Tässä vaiheessa onkin vielä mahdotonta arvioida, millaiseksi EU:n tekijänoikeuslait tulevaisuudessa muodostuvat. Tunnepitoisten lobbauspuheenvuorojen keskellä on kuitenkin hyvä muistaa, että kuluttajan näkökulmasta muutokset tuskin ovat kovinkaan dramaattisia. Myöskään jatkossa me juristit emme tule kotiisi valitsemaan sinulle sopivaa musiikkia. Ja tämä lienee oikein hyvä asia.